Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Tomaszowie Lubelskim
 
            
 

Witamy na naszej stronie!                                                                                    

.: Zamówienia publiczne :.


 Dział Zamówień Publicznych | Tel/fax (84) 664 20 50 |
e-mail zampub@szpital-tomaszow.pl        Plan zamówien publicznych >>pobierz<<  
 
DataNumer Treść ogłoszeniaSIWZZałącznikiUwagiProtokol PostepowaniaWybór ofertyZawarcie umowy
14-12-2018

Status:
W trakcie
 
SZZ 251 47 2018 PNDOSTAWA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO - ZAPYTANIE OFERTOWE pobierz plik


- - - -
29-11-2018

Status:
W trakcie
 
SZZ 251 43 2018 PNDOSTAWA URZĄDZEŃ, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO - ZAPYTANIE OFERTOWE pobierz plik


[1]uwaga
[2]uwaga
[3]uwaga
- -
21-11-2018

Status:
W trakcie
 
SZZ 251 42 2018 PNZaproszenie do złożenia ofert na wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku - zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
- - -
23-10-2018

Status:
W trakcie
 
SZZ 251 38 2018 PWDostawy medycznego sprzętu jednorazowego pobierz plik


[1]uwaga
protokol
-
10-10-2018

Status:
W trakcie
 
SZZ 251 35 2018 PNZarządzanie projektem pn. „Wzrost kompetencji cyfrowych w zakresie e-Zdrowia w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie Działania 2.1 – Cyfrowe Lubelskie w oparciu o umowę o dofinansowanie nr RPLU.02.01.00-06-0020/17-00 pobierz plik


- - -
04-10-2018

Status:
W trakcie
 
SZZ 251 33 2018 PNWykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń sali intensywnego nadzoru kardiologicznego w SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim” pobierz plik


- - -
12-09-2018

Status:
W trakcie
 
SZZ 251 28 2018 PWDOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH pobierz plik


[1]uwaga
protokol
-
05-09-2018

Status:
W trakcie
 
SZZ 251 29 2018 PWDostawy medycznych rękawic jednorazowych pobierz plik


[1]uwaga
protokol
-
17-08-2018

Status:
W trakcie
 
SZZ 251 23 2018 PWDOSTAWA OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNEGO, BAZODANOWEGO ORAZ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO


ZMIANA OGLOSZENIA

pobierz plik


[1]uwaga
[2]uwaga
protokol
-

» ARCHIWUM «

SP ZOZ
Tomaszów Lubelski
Główna | O nas | Zamówienia publiczne | Mapa dojazdu | Kontakt | Uwagi do strony
© 2009 SP ZOZ Tomaszów Lubelski. Prawa zastrzeżone.
 
-->