.
. logo Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Tomaszowie Lubelskim
h1 h2
l1
l3l
 
BIP
program PlByUa
MS_FS
 
rpo FE_IS
Finansowane z budżetu Państwa

Witamy na naszej stronie!                                                                             .       

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Dziecięcy

Kierownik Oddziału

lek. med. Iwona Kapik-Naworol
specjalista chorób zakaźnych, pediatra

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Sylwia Konopka
specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

telefony:
Kierownik Oddziału 84 664 44 11 w. 394
Gabinet lekarski 84 664 44 11 w. 394
Dyżurka pielęgniarek 84 664 44 11 w. 446
Dla pacjentów 84 664 44 11 w. 386
Telefon "do mamy" 848 020 066
SKYPE link
lekarze:
lek. med. Agnieszka Stępień - lekarz pediatra w trakcie specjalizacji z chorób zakaźnych

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Dziecięcy został wydzielony z Oddziału dla Dorosłych w 1965 roku. Pierwszym lekarzem pediatrą pracującym w Oddziale była Pani dr Alicja Adamczuk. Później, w latach 1985-2018 Ordynatorem oddziału był lek. med. Ryszard Wielosz, specjalista pediatrii, specjalista chorób zakaźnych. W 2018 roku funkcję Kierownika Oddziału objęła lek. med. Iwona Kapik-Naworol, specjalista chorób zakaźnych, pediatra.

W początkach działalności Oddział posiadał 30 łóżek z podziałem na sale dla dzieci młodszych (do 3 lat) oraz dzieci starszych (4-18 lat). Obowiązkowe szczepienia ochronne, postęp cywilizacyjny, polepszenie stanu higieny wyeliminowały jedynie niektóre choroby zakaźne i powikłania, z powodu których były leczone dzieci w Oddziale. W 1999 roku, po przeprowadzonej przebudowie i modernizacji Oddziału, wydzielono 7 sal z pełnym zapleczem sanitarnym, zmniejszono liczbę łóżek do 18. Sale były 3-łóżkowe, 2-łóżkowe oraz jedna izolatka. Zadbano też o rodziców lub opiekunów dzieci poprzez przystosowanie sal do całodobowego przebywania jednego z nich przy dziecku.

Ostatnie lata to masowe przemieszczanie się całych rodzin, często z dalekich krajów o odmiennej kulturze. Oprócz wakacyjnej turystyki, często o takim sposobie życia decydują względy ekonomiczne czy polityczne. Choroby, które należały do tzw. "przeszłości" znowu powróciły, zostały przeniesione z krajów rozwijających się, co miało odzwierciedlenie w schorzeniach leczonych dzieci.

Dzięki staraniom Dyrekcji SP ZOZ w pierwszej połownie 2010 r. miała miejsce następna przebudowa, modernizacja oraz komputeryzacja Oddziału, w ramach programu "Dostosowanie SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim do wymogów prawa w celu podniesienia jakości świadczonych usług medycznych".

Obecnie Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Dziecięcy posiada 5 sal w tym jedna izolatka, własną Izbę Przyjęć, pokój odwiedzin oraz pomieszczenia sanitarno-higieniczne przystosowane dla niepełnosprawnych pacjentów lub ich opiekunów. Wszystkie sale posiadają własne zaplecze sanitarno-higieniczne. W Oddziale znajduje się nowoczesna instalacja przyzywowa dla pacjentów. Matki karmiące piersią i opiekunowie małych dzieci mogą przez całą dobę przebywać ze swoimi dziećmi.

W Oddziale zatrudnieni są lekarze specjaliści pediatrzy, specjaliści chorób zakaźnych, mgr pielęgniarstwa, pielęgniarki ze specjalnością pediatryczną.

SP ZOZ
Tomaszów Lubelski
Główna | O nas | Zamówienia publiczne | Mapa dojazdu | Kontakt | Uwagi do strony
© 2009 SP ZOZ Tomaszów Lubelski. Prawa zastrzeżone.