.
. logo Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Tomaszowie Lubelskim
h1 h2
l1
l3l
 
BIP
program PlByUa
MS_FS
 
rpo FE_IS
Finansowane z budżetu Państwa

Witamy na naszej stronie!                                                                             .       

.: Podpisanie umowy na dofinansowanie z Programem Infrastruktura i Środowisko :.


W dniu 29 czerwca 2009 r. w Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla XII Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, podpisano umówę o dofinansowanie w ramach Konkursu nr 1/2008, w zakresie zakupu środków transportu sanitarnego (ambulansów).

W ramach projektu będą zakupione 2 ambulanse sanitarne wraz z wyposażeniem dla potrzeb podstawowych zespołów ratownictwa medycznego.

Projekt:

"Wzrost skuteczności działań w stanach zagrożenia zdrowotnego dzieki doposażeniu SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim w środki transportu sanitarnego."

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim
Miejscowość: Tomaszów Lubelski
Województwo: Lubelskie
Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia.
Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego.
Konkurs 1/2008 Zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego (ambulansów) wraz z wyposażeniem na potrzeby specjalistycznych i podstawowych zespołów ratownictwa medycznego.
Wartość projektu: 799270,03 PLN
Dofinansowanie: 679379,52 PLN
WięcejPrzygotowała: mgr Dorota Kańkowska

SP ZOZ
Tomaszów Lubelski
Główna | O nas | Zamówienia publiczne | Mapa dojazdu | Kontakt | Uwagi do strony
© 2009 SP ZOZ Tomaszów Lubelski. Prawa zastrzeżone.