.
. logo Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Tomaszowie Lubelskim
h1 h2
l1
l3l
ip: 3.238.252.196
 
BIP
program PlByUa
MS_FS
 
rpo FE_IS
Finansowane z budżetu Państwa

Witamy na naszej stronie!                                                                             .       

.: Podpisanie umowy na dofinansowanie :.W dniu 23 października 2018 roku podpisano umowę nr RPLU.13.01.00-06-0007/17-00 na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura Społeczna, Działanie 13.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia pn. „Doposażenie w sprzęt medyczny placówki POZ w Tomaszowie Lubelskim”.

Projekt realizowany będzie w latach 2018-2019 i polega na na doposażeniu placówki podstawowej opieki medycznej SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim w sprzęt i wyposażenie medyczne zapewniając dostęp do wysokiej jakości usług z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Projekt przewiduje m.in. zakup sprzętu medycznego:

  • aparatu KTG
  • aparatu EKG
  • miernika żółtaczki
  • ciśnieniomierzy
  • termometrów elektronicznych
  • pulsoksymetru
  • resuscytatorów
  • otoskopów
  • tablic okulistycznych
  • wyposażenie medyczne takie jak: wagi, kozetki lekarskie, stoliki dla niemowląt, parawany, stojaki do kroplówek, stolik zabiegowy, tace, wózek inwalidzki oraz chłodziarki farmaceutyczne.

Celem projektu jest zapewnienia dostępu do wysokiej jakości usług z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz poprawę jakości opieki zdrowotnej dla osób objętych projektem.

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim
Miejscowość: Tomaszów Lubelski
Województwo: Lubelskie
Oś priorytetowa: 13 Infrastruktura Społeczna
Działanie: 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
Tytuł projektu: Doposażenie w sprzęt medyczny placówki POZ w Tomaszowie Lubelskim
CAŁKOWITA WARTOŚC PROJEKTU: 105 438,90 PLN
DOTACJA: 76 817,46 PLN
SP ZOZ
Tomaszów Lubelski
Główna | O nas | Zamówienia publiczne | Mapa dojazdu | Kontakt | Uwagi do strony
© 2009 SP ZOZ Tomaszów Lubelski. Prawa zastrzeżone.