.
. logo Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Tomaszowie Lubelskim
h1 h2
l1
l3l
 
BIP
program PlByUa
MS_FS
 
rpo FE_IS
Finansowane z budżetu Państwa

Witamy na naszej stronie!                                                                             .       

Oddział Internistyczno-Kardiologiczny

Kierownik Oddziału

lek. med. Piotr Gozdek
specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog

Zastępca Kierownika

lek. med. Artur Kawałko
specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog

Pielęgniarka Koordynująca

mgr Lucyna Podhajna-Wojtowicz
specjalistka medycyny społecznej

Pielęgniarka Koordynująca
sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Małgorzata Kamińska
specjalistka pielęgniarstwa zachowawczego

telefony:
Kierownik Oddziału84 664 44 11 w. 458, 486
Gabinety lekarskie84 664 44 11 w. 376, 323, 324, 325
Dyżurki pielęgniarek84 664 44 11 w. 430, 437, 495 - Sala "R"
Sekretariat84 664 44 11 w. 470
Dla pacjentów84 664 44 11 w. 502, 501
SKYPElink
lekarze:
lek. med. Magdalena Błaszczak - specjalista chorób wewnętrznych
lek. med. Beata Cerkiewicz - specjalista chorób wewnętrznych
lek. med. Dominika Garbarczuk-Herda - specjalista chorób wewnętrznych
lek. med. Stanisław Kłak - specjalista chorób wewnętrznych
lek. med. Anna Rosołowska - lekarz chorób wewnętrznych, specjalista radioterapii onkologicznej
lek. med. Artur Skuza - rezydent chorób wewnętrznych
Sylwia Skorupska - mgr fizjoterapii

Oddział Internistyczno-Kardiologiczny jest największym naszym Oddziałem szpitalnym, posiada Salę Intensywnej Opieki Kardiologicznej.

Historia Oddziału wewnętrznego sięga lat przedwojennych i na podstawie kronik szpitalnych wiadomo, że w latach 1930-1936 Oddział liczył od 62 do 78 łóżek i było w nim leczonych od 1400 do 1600 pacjentów rocznie.

W latach przedwojennych i powojennych Ordynatorem Oddziału była dr Janina Borysewicz a następnie dr Irena Dziubanowska-Mazur. W połowie lat 60-tych Ordynatorem został dr Tadeusz Chmiel, absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, specjalista kardiolog. W tym też czasie Oddział został wyposażony w pierwszy aparat EKG i było to przez pewien okres jedyne tego typu urządzenie wśród okolicznych powiatowych szpitali. Następnie Oddział został wyposażony w fonokardiograf. Pozwolił on na osłuchiwanie tonów serca z zapisem graficznym i przez wiele lat miał kluczowe znaczenie w kwalifikowaniu wad serca do operacji kardiochirurgicznych. Chorzy po zdiagnozowaniu byli kierowani do Ośrodków Kardiochirurgii w Polsce.

W latach 70-tych oddział został rozbudowany, zmodernizowany oraz zwiększono w nim liczbę łóżek.

Kolejnym etapem było utworzenie siedmiołóżkowej Sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, wyposażonej w łóżka do intensywnej terapii, kardiomonitory, aparaty do EKG, defibrylator z opcją kardiowersji.

W 1993 roku Ordynatorem Oddziału została lek. med. Elżbieta Hałasa, która pełniła tą funkcję do 2009 roku. W tym czasie przeprowadzono modernizację Oddziału, w tym zakup echokardiografu, holtera EKG oraz testu wysiłkowego z bieżnią ruchomą.

W 2009 roku w wyniku postępowania konkursowego Kierownikiem Oddziału został lek. med. Piotr Gozdek, który piastuje tą funkcję do chwili obecnej. Zastępcą Kierownika jest lek. med. Artur Kawałko. Pielęgniarką koordynującą Oddziału jest mgr pielęgniarstwa - Lucyna Podhajna-Wojtowicz, a sali Intenstywnego Nadzoru Kardiologicznego -Małgorzata Kamińska.

Obecnie w Oddziale zatrudnionych jest 10 lekarzy i 47 pielęgniarek.

W Oddziale istnieje pracownia diagnostyki kardiologicznej nieinwazyjnej:

  • echokardiograficzna, wyposażona w dwa echokardiografy z możliwością wykonywania echokardiografii przezklatkowej, przezprzełykowej, stress echa, echa płodu oraz Dopplera naczyń obwodowych;
  • Holter ekg - 24-godzinne monitorowanie elektrokardiograficzne (6 rejestratorów);
  • ABPM 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego (3 rejestratory);
  • bieżnia ruchoma do testu wysiłkowego

W oddziale wykonywanych jest rocznie około 400 kardiowersji elektrycznych, 2000 badań echo, 160 badań ECHO przezprzełykowych, 150 badań Doppler'a tętnic szyjnych, 600 badań prób wysiłkowych, 1400 badań holtera oraz 260 badań ABPM, 300 polisomnografii.

W 2013 roku w oddziale przeprowadzono remont, co istotnie poprawiło warunki lokalowe dla pacjentów. Obecnie Sala Intensywnego Nadzoru posiada klimatyzację z grawitacyjnym przepływem powietrza, wyposażona jest w 7 w pełni monitorowanych łóżek z centralą zbiorczą, 2 respiratory, pompy infuzyjne, 3 stymulatory do stymulacji czasowej serca.

Oddział Internistyczno-Kardiologiczny posiada akredytację do specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych oraz stara się o możliwość prowadzenia specjalizacji w dziedzinie kardiologii.

Oddział ściśle współpracuje z Oddziałem Kardiologii i Ośrodkiem Badań Hemodynamicznych szpitala Jana Pawła II w Zamościu, kwalifikując chorych do pilnych zabiegów kardiologii interwencyjnej.

W latach 2012-2013 w Oddziale leczonych było ok. 3390 chorych rocznie.

Przy oddziale działa Stowarzyszenie Rozwoju Kardiologii Ziemi Tomaszowskiej, którego celem i przedmiotem działalności jest aktywność w zakresie ochrony zdrowia poprzez zwiększenie dostępności oraz poziomu świadczeń diagnostyczno-terapeutycznych dla pacjentów ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego z naszego, a także ościennych powiatów. W/w cele realizujemy poprzez zakup sprzętu i aparatury medycznej, kształcenie lekarzy i pielęgniarek (organizujemy liczne konferencje i sympozja). Prowadzimy także działalność informacyjną na temat profilaktyki i leczenia układu krążenia.

SP ZOZ
Tomaszów Lubelski
Główna | O nas | Zamówienia publiczne | Mapa dojazdu | Kontakt | Uwagi do strony
© 2009 SP ZOZ Tomaszów Lubelski. Prawa zastrzeżone.