• bip
 • epuap
 • logo ue
Poradnie specjalistyczne

Informacje ogólne

Udając się do poradni specjalistycznej pacjent powinien posiadać skierowanie od lekarza POZ lub innego lekarza udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy z NFZ oraz dowód osobisty.
Skierowaniem do lekarza specjalisty nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć, czy szpitalnego oddziału ratunkowego.
Jeżeli w karcie informacyjnej wskazana jest kontynuacja leczenia, skierowanie powinien wystawić lekarz prowadzący leczenie pacjenta w szpitalu.

Pamiętaj! Na podstawie jednego skierowania możesz zarejestrować się tylko w jednej placówce udzielającej świadczeń w danym zakresie. Pacjenci wymagający większej niż jedna liczby porad specjalistycznych z danej przyczyny, przedstawiają skierowanie tylko przy pierwszorazowym zgłoszeniu się do wybranej poradni specjalistycznej.
Skierowanie nie jest potrzebne do poradni ginekologiczno- położniczej oraz stomatologicznej.
Skierowania nie muszą przedstawiać następujące osoby korzystające z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • osoby represjonowane,
 • kombatanci,
 • niewidome cywilne ofiary działań wojennych,
 • chorzy na gruźlicę,
 • zakażeni wirusem HIV,
 • w zakresie badań dawców narządów,
 • uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego,
 • uprawnieni (żołnierze lub pracownicy) oraz weterani - w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Skierowanie wystawia:

 • na badania diagnostyczne, na świadczenia w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, na leczenie uzdrowiskowe, na rehabilitację leczniczą, opiekę długoterminową - lekarz POZ lub inny lekarz udzielający świadczeń w ramach ważnej umowy z NFZ. Jeżeli pacjent objęty opieką specjalisty wymaga wykonania niezbędnych, dodatkowych badań diagnostycznych, skierowania na te badania wystawia świadczeniodawca udzielający świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Dotyczy to również lekarza specjalisty, do którego pacjent ma prawo zgłosić się bez skierowania;
 • na badania diagnostyczne kosztochłonne
   (np. tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) - lekarz będący lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego w poradni, która zawarła umowę z Funduszem na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, rehabilitację lub psychiatrię, prowadzący leczenie pacjenta i stwierdzający potrzebę wykonania danego badania (w przypadkach uzasadnionych medycznie);
 • na leczenie szpitalne - każdy lekarz. Nie musi być to lekarz ubezpieczenia zdrowotnego!
 • na leczenie uzdrowiskowe - lekarz ubezpieczenia zdrowotnego;
 • na transport sanitarny - zlecenie wystawia lekarz/felczer ubezpieczenia zdrowotnego;
 • na transport sanitarny w POZ - zlecenie wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.
 • na realizację zleceń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ - zlecenie wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej i inni lekarze ubezpieczenia zdrowotnego.

Świadczenia udzielone pacjentowi bez skierowania - poza wymienionymi przypadkami - nie są finansowane przez NFZ, a ich koszty mogą obciążyć pacjenta.

Ważność skierowania

Zazwyczaj skierowanie jest ważne dopóty, dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych. Zachowuje ono swoją ważność do czasu realizacji, np. poprzez ustalenie terminu przyjęcia pacjenta do szpitala.

Po objęciu pacjenta opieką danej poradni, skierowanie ważne jest tak długo, jak długo utrzymuje się problem zdrowotny będący przyczyną wydania skierowania i jak długo lekarz specjalista prowadzący pacjenta wyznacza terminy kolejnych wizyt.

Wyjątkami są:

 • skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, które podlega weryfikacji co 18 miesięcy, licząc od dnia jego wystawienia;
 • skierowanie na cykl zabiegów fizjoterapeutycznych; świadczeniobiorca obowiązany jest zarejestrować w zakładzie rehabilitacji nie później niż 30 dni od dnia jego wystawienia,
 • skierowanie do szpitala psychiatrycznego, którego ważność wygasa po upływie 14 dni.

W przypadku świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w trybie pilnym, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia nie powinno być udzielone w terminie późniejszym, niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Pacjent jest informowany o wyznaczeniu kolejnego terminu wizyty.


Poradnie Specjalistyczne i Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej prowadzą rejestrację w godzinach pracy do lekarzy w każdej formie tj. osobiście, przez członka rodziny, przez osoby trzecie, telefonicznie, z uwzględnieniem daty i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego. Posiadamy umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Kierownik Przychodni
lek. med. Małgorzata Ryczek - specjalista chorób płuc i chorób wewnętrznych
Telefon
tel. 84 664 44 11 w.475

Położna Koordynująca
mgr położnictwa Elżbieta Żółkiewska- specjalista pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego
Telefon
tel. 84 664 44 11 w.352

Adres:
ul. Petera 1, 22-600 Tomaszów Lubelski

Centrala:
tel.: (84) 664 44 11 ~ 19
tel.: (84) 664 25 21
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejestracja główna obejmuje wszystkie poradnie przy ulicy Petera 1.
Pozostałe poradnie posiadają odrębne rejestracje (szczegółowe informacje na podstronach poszczególnych poradni)

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Adres:
ul. Petera 1, 22-600 Tomaszów Lubelski

Telefon
tel.: 84 664 25 69
tel.: 84 664 44 11 w.408

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 18:00

Adres:
ul. Zamojska 2, 22-600 Tomaszów Lubelski

Telefon
tel.: 84 664 20 21

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 18:00

Rejestracja główna obejmuje wszystkie poradnie przy ulicy Petera 1.
Pozostałe poradnie posiadają odrębne rejestracje (szczegółowe informacje na podstronach poradni).

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Telefon
tel. 84 665 84 63

Adres:
ul. Al. Grunwaldzkie 1, 22-600 Tomaszów Lubelski

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 18:00 - 8:00
soboty, niedziele i dni wolne od pracy: całodobowo

Przyjmuje wszystkich pacjentów, także niezarejestrowanych w naszej poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Udziela ambulatoryjnej pomocy doraźnej w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia, ale nie w stanach zagrożenia życia.

Jeżeli stan jest stabilny, lepiej poczekać do następnego dnia, gdy czynna będzie Przychodnia Specjalistyczna lub POZ.

Nieobecność lekarzy

Marzena Szewczuk 25.09.2023-02.10.2023
Małgorzata Ryczek | 22.09.2023
Katarzyna Kurek Dolanowska | 18.09.2023-22.09.2023,06.10.2023
Joanna Romanowicz | 18.09.2023-19.09.2023,25.09.2023-06.10.2023
Krzysztof Pasztak | 26.09.2023,27.09.2023,29.09.2023, 04.10.2023,06.10.2023 
Andrzej Romanowicz | 25.09.2023-6.10.2023
Łukasz Skórka |22.09.2023-29.09.2023
Ewa Kaptur |25.09.2023-06.10.2023
 
 
 
Jakość potwierdzona certyfikatami:

Kontakt: 84 664 44 11


Logo Szpital SPZOZ Tomaszów Lubelski
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim
ul. Al. Grunwaldzkie 1
22-600 Tomaszów Lubelski

Kontakt
tel.: 84 664 44 11
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Copyright © 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja. Strony WCAG dla placówek medycznych - itee.pl.