• bip
 • epuap
 • logo ue
Poradnie specjalistyczne

Informacje ogólne

Udając się do poradni specjalistycznej pacjent powinien posiadać skierowanie od lekarza POZ lub innego lekarza udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy z NFZ oraz dowód osobisty.
Skierowaniem do lekarza specjalisty nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć, czy szpitalnego oddziału ratunkowego.
Jeżeli w karcie informacyjnej wskazana jest kontynuacja leczenia, skierowanie powinien wystawić lekarz prowadzący leczenie pacjenta w szpitalu.

Pamiętaj! Na podstawie jednego skierowania możesz zarejestrować się tylko w jednej placówce udzielającej świadczeń w danym zakresie. Pacjenci wymagający większej niż jedna liczby porad specjalistycznych z danej przyczyny, przedstawiają skierowanie tylko przy pierwszorazowym zgłoszeniu się do wybranej poradni specjalistycznej.
Skierowanie nie jest potrzebne do poradni ginekologiczno- położniczej oraz stomatologicznej.
Skierowania nie muszą przedstawiać następujące osoby korzystające z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • osoby represjonowane,
 • kombatanci,
 • niewidome cywilne ofiary działań wojennych,
 • chorzy na gruźlicę,
 • zakażeni wirusem HIV,
 • w zakresie badań dawców narządów,
 • uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego,
 • uprawnieni (żołnierze lub pracownicy) oraz weterani - w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Skierowanie wystawia:

 • na badania diagnostyczne, na świadczenia w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, na leczenie uzdrowiskowe, na rehabilitację leczniczą, opiekę długoterminową - lekarz POZ lub inny lekarz udzielający świadczeń w ramach ważnej umowy z NFZ. Jeżeli pacjent objęty opieką specjalisty wymaga wykonania niezbędnych, dodatkowych badań diagnostycznych, skierowania na te badania wystawia świadczeniodawca udzielający świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Dotyczy to również lekarza specjalisty, do którego pacjent ma prawo zgłosić się bez skierowania;
 • na badania diagnostyczne kosztochłonne
   (np. tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) - lekarz będący lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego w poradni, która zawarła umowę z Funduszem na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, rehabilitację lub psychiatrię, prowadzący leczenie pacjenta i stwierdzający potrzebę wykonania danego badania (w przypadkach uzasadnionych medycznie);
 • na leczenie szpitalne - każdy lekarz. Nie musi być to lekarz ubezpieczenia zdrowotnego!
 • na leczenie uzdrowiskowe - lekarz ubezpieczenia zdrowotnego;
 • na transport sanitarny - zlecenie wystawia lekarz/felczer ubezpieczenia zdrowotnego;
 • na transport sanitarny w POZ - zlecenie wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.
 • na realizację zleceń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ - zlecenie wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej i inni lekarze ubezpieczenia zdrowotnego.

Świadczenia udzielone pacjentowi bez skierowania - poza wymienionymi przypadkami - nie są finansowane przez NFZ, a ich koszty mogą obciążyć pacjenta.

Ważność skierowania

Zazwyczaj skierowanie jest ważne dopóty, dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych. Zachowuje ono swoją ważność do czasu realizacji, np. poprzez ustalenie terminu przyjęcia pacjenta do szpitala.

Po objęciu pacjenta opieką danej poradni, skierowanie ważne jest tak długo, jak długo utrzymuje się problem zdrowotny będący przyczyną wydania skierowania i jak długo lekarz specjalista prowadzący pacjenta wyznacza terminy kolejnych wizyt.

Wyjątkami są:

 • skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, które podlega weryfikacji co 18 miesięcy, licząc od dnia jego wystawienia;
 • skierowanie na cykl zabiegów fizjoterapeutycznych; świadczeniobiorca obowiązany jest zarejestrować w zakładzie rehabilitacji nie później niż 30 dni od dnia jego wystawienia,
 • skierowanie do szpitala psychiatrycznego, którego ważność wygasa po upływie 14 dni.

W przypadku świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w trybie pilnym, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia nie powinno być udzielone w terminie późniejszym, niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Pacjent jest informowany o wyznaczeniu kolejnego terminu wizyty.


Poradnie Specjalistyczne i Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej prowadzą rejestrację w godzinach pracy do lekarzy w każdej formie tj. osobiście, przez członka rodziny, przez osoby trzecie, telefonicznie, z uwzględnieniem daty i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego. Posiadamy umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Kierownik Przychodni
lek. med. Małgorzata Ryczek - specjalista chorób płuc i chorób wewnętrznych
Telefon
tel. 84 664 44 11 w.475

Położna Koordynująca
mgr położnictwa Elżbieta Żółkiewska- specjalista pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego
Telefon
tel. 84 664 44 11 w.352

Adres:
ul. Petera 1, 22-600 Tomaszów Lubelski

Centrala:
tel.: (84) 664 44 11 ~ 19
tel.: (84) 664 25 21
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejestracja główna obejmuje wszystkie poradnie przy ulicy Petera 1.
Pozostałe poradnie posiadają odrębne rejestracje (szczegółowe informacje na podstronach poszczególnych poradni)

Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Adres:
ul. Petera 1, 22-600 Tomaszów Lubelski

Telefon
tel.: 84 664 25 69
tel.: 84 664 44 11 w.408

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 18:00

Adres:
ul. Petera 1, 22-600 Tomaszów Lubelski

Telefon
tel.: 84 664 20 21

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 18:00

Rejestracja główna obejmuje wszystkie poradnie przy ulicy Petera 1.
Pozostałe poradnie posiadają odrębne rejestracje (szczegółowe informacje na podstronach poradni).

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Wejście do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Telefon
tel. 84 665 84 63

Adres:
ul. Al. Grunwaldzkie 1, 22-600 Tomaszów Lubelski

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 18:00 - 8:00
soboty, niedziele i dni wolne od pracy: całodobowo

Jeśli nagle zachorujesz lub stan Twojego zdrowia nagle się pogorszy, możesz udać się po pomoc do dowolnego punktu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Pamiętaj, że nie obowiązuje rejonizacja.

Przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) nie pełnią dyżurów całodobowych. W noce i w dni ustawowo wolne od pracy ich rolę przejmują przychodnie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, w których możesz otrzymać pomoc w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz całodobowo w weekendy oraz  dni ustawowo wolne od pracy.

Świadczenia NiŚOZ są bezpłatne dla osób ubezpieczonych i nie wymagają skierowania.

ZASADY PRZYJMOWANIA PACJENTÓW

Lekarz dyżurny udzieli porady:

 • w warunkach ambulatoryjnych
 • w przypadkach medycznie uzasadnionych w domu pacjenta
 • telefonicznie pod numerem telefonu: 84 665 84 63

Pielęgniarka dyżurna wykonuje zabiegi:

 • w warunkach ambulatoryjnych
 • w przypadkach medycznie uzasadnionych w domu pacjenta

KIEDY SKORZYSTAĆ Z PORADY?

 • jeśli nagle zachorujesz
 • twój stan się pogorszy, ale nie jest to stan zagrażający życiu lub zdrowiu
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia
 • zastosowane leki dostępne bez recepty lub środki domowe nie przyniosły spodziewanej poprawy

NIE UDZIELAMY PORAD W PRZYPADKACH STABILNYCH

PORADY NIE  UZYSKAMY GDY POTRZEBUJEMY:

 • wizyty kontrolnej
 • recepty na leki w chorobach przewlekłych
 • skierowania do specjalisty
 • badań dodatkowych i konsultacji zleconych przez lekarza leczącego

 

W RAZIE ZAGROŻENIA ŻYCIA LUB ZDROWIA DZWOŃ POD NUMER ALARMOWY 112

 

Nieobecność lekarzy

Agnieszka Kowal | 31.07.2024-18.08.2024
Dominika Garbarczuk Herda | 29.07.2024-09.08.2024
Maria Sendecka | 29.07.2024-31.07.2024
Romuald Szmoniewski | 01.07.2024-12.07.2024
Wiesława Kurzępa | 26.07.2024-30.07.2024 
Katarzyna Kurek- Dolanowska | 11.07.2024,18.07.2024
Jan Michalak | 15.07.2024, 22.07.2024 
Agnieszka Stępień | 01.07.2024-16.07.2024
Alina Brzozowska Gałan | 22.07.2024-26.07.2024
Anna Wachowicz | 03.07.2024-19.07.2024
Anna Szokalewicz Dmitroca | 17.07.2024-18.07.2024,24.07.2024
Joanna Romanowicz | 29.07.2024-02.08.2024
Marzena Szewczuk | 15.07.2024
Mieczysław Raczkiewicz | 05.08.2024-18.08.2024
Paweł Poteralski | 22.07.2024-02.08.2024
Ryszard Wielosz | 16.07.2024, 5.08.2024-8.08.2024, 12.08.2024-14.08.2024
Halina Wielosz | 16.07.2024, 5.08.2024-16.08.2024
Joanna Romanowicz | 29.07.2024-2.08.2024
Krzysztof Pasztak | 22.07.2024
Krzysztof Dąbrowski | 15.07.2024