• bip
  • epuap
  • logo ue
Budżet państwa

Zakup przewoźnego przyłóżkowego aparatu RTG z detektorem

Opublikowano: 20 kwiecień 2020
Zakup przewoźnego przyłóżkowego aparatu RTG z detektorem

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim dzięki dotacji otrzymanej na podstawie Umowy nr DFS-III.7211.144.2020 z dnia 06.04.2020r. z Ministrem Sprawiedliwości, zakupił przewoźny przyłóżkowy aparat RTG z detektorem z przeznaczeniem na oddział obserwacyjno-zakaźny SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim.

Sprzęt umożliwi szybką diagnostykę pacjentów zakażonych Covid-19 jednocześnie wykluczając konieczność transportu pacjenta do innego budynku szpitala, co ograniczy rozprzestrzenianie wirusa oraz zminimalizuje ryzyko zakażenia personelu i innych pacjentów.

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Wartość zakupionego sprzętu - 399 924,00 zł

Do pobrania:

Znajdź nas na Facebooku