• bip
 • epuap
 • logo ue
Aktualności

Opieka koordynowana w Poradni POZ

Opublikowano: 19 maj 2023
Opieka koordynowana w Poradni POZ

Opieka koordynowana

 

Od dnia 1.05.2023 Poradnia POZ SP ZOZ Tomaszów Lubelski sprawuje koordynowaną opiekę zdrowotną nad pacjentem zapisanym do naszej poradni, zapewniając mu kompleksowe wsparcie w chorobach przewlekłych oraz profilaktykę. Lekarze POZ mają możliwość kierowania pacjentów na określone badania w ramach  funduszu budżetu powierzonego.

W naszej poradni świadczenia opieki koordynowanej są realizowane w zakresie dwóch ścieżek:

 • kardiologiczna: nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, choroba niedokrwienna serca, migotanie przedsionków;
 • pulmonologiczna/alergologiczna: POCHP, astma.

W ramach opieki koordynowanej można skorzystać z: porad edukacyjnych (udzielanych przez pielęgniarkę lub lekarza), porad dietetycznych oraz konsultacji specjalistycznych.

Główne cele opieki koordynowanej:

 • usystematyzowanie opieki nad pacjentem
 • poszerzenie możliwości diagnostycznych POZu
 • skrócenie ścieżki pacjenta do uzyskania odpowiednich świadczeń i możliwości konsultacji w ramach niektórych specjalizacji;
 • zindywidualizowanie planowania leczenia pacjentów chorujących przewlekle;
 • nasilenie realizacji programów profilaktycznych, w tym także poprzez aktywne zachęcanie pacjentów do zgłaszania się na badania;
 • zapewnienie informacji zwrotnej dla lekarza zlecającego poprzez ściślejszą współpracę ze specjalistami innych dziedzin;
 • poprawienie jakości opieki nad chorymi wskutek prowadzonej edukacji zdrowotnej i porad edukacyjnych;
 • zwiększenie wsparcia dietetycznego dla pacjentów

Koordynator:

Osobą sprawująca opiekę nad całym procesem diagnostyczno-terapeutycznym pacjenta jest koordynator. Jego praca powinna przede wszystkim obejmować:

 • promowanie profilaktyki poprzez aktywne zachęcanie pacjentów do badań;
 • umawianie wizyt pacjenta i planowanie konsultacji specjalistycznych;
 • ustalanie terminu wykonania badań dodatkowych, a także potwierdzanie badań i przypominanie o nich
 • oraz informowanie o innych założeniach Indywidualnego Planu Opieki Medycznej wraz z monitorowaniem jego realizacji

Znajdź nas na Facebooku