• bip
 • epuap
 • logo ue

Oddział Rehabilitacyjny z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej

Kontakt

Kierownik Oddziału
lek. med. Dawid Zugaj
specjalista rehabilitacji medycznej
Z-ca Kierownika Oddziału
lek. med. Romuald Szmoniewski
specjalista neurolog
Pielęgniarka Koordynująca
mgr Anna Majdańska
specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

Kierownik Oddziału:
tel.: 84 664 44 11 wewnętrzny 525

Pielęgniarka Koordynująca:
tel.: 84 664 44 11 wewnetrzny 524

Dyżurki pielęgniarek:
tel.: 84 664 44 11 wewnetrzny 520

Lekarze

lek. med. Dawid Zugaj
specjalista rehabilitacji medycznej
lek. med. Romuald Szmoniewski
specjalista neurolog

Personel

mgr Aleksandra Biszczanik
psycholog
Monika Głuszek
logopeda
mgr Angelika Mielniczek
młodszy asystent - fizjoterapeuta
mgr Michał Stepuch
młodszy asystent - fizjoterapeuta
mgr Mateusz Wawrzusiszyn
młodszy asystent - fizjoterapeuta
Renata Zuchowska
terapeuta zajęciowy

Zakres działalności

W Oddziale Rehabilitacyjnym z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologiczej liczącym 16 łóżek zapewniamy opiekę lekarską, fizjoterapeutyczną i pielęgniarską oraz leczenie usprawniające w warunkach stacjonarnych (szpitalnych) w ramach kontraktu z NFZ w postaci:

 • rehabilitacji ogólnoustrojowej
 • rehabilitacji neurologicznej wczesnej
 • rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego (OUN)
 • rehabilitacji neurologicznej wtórnej

Chorzy w Oddziale korzystają z:

 • kinezyterapii dostosowanej do indywidualnych potrzeb pacjenta, w tym ćwiczeń według metod neurofizjologicznych
 • magnetoterapii,
 • terapii ultradźwiękami
 • hydroterapii
 • światłolecznictwa z laseroterapią,
 • termoterapii (krioterapia i leczenie ciepłem),
 • elektroterapii
 • terapii mowy
 • psychoterapii
 • terapii zajęciowej

Dodatkowe informacje

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych (szpitalnych)

Usprawnianie w ramach rehabilitacji ogólnoustrojowej przeznaczone jest dla dorosłych pacjentów po:

1) urazach;
2) zabiegach operacyjnych;
3) zaostrzeniach chorób przewlekłych narządu ruchu i układu nerwowego

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową w warunkach stacjonarnych wystawiane jest przez:

1) lekarzy oddziałów: urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych, urologicznych;
2) w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych - przez lekarzy poradni rehabilitacyjnych, urazowo - ortopedycznych, neurologicznych, reumatologicznych.

Skierowanie (e-skierowanie) musi zawierać: kod komórki organizacyjnej (4300),  pieczęć nagłówkową z numerem umowy z NFZ, dane pacjenta ( imię, nazwisko, pesel, adres), rozpoznanie w języku polskim, kod choroby ICD-10, opis dysfunkcji, przyczyny kierowania na rehabilitację, przebyte i współistniejące choroby.

Do skierowania powinna być dołączona aktualna dokumentacja medyczna (lub kopia) potwierdzająca rozpoznanie (karty informacyjne z leczenia szpitalnego, wyniki badań rtg, tomografii komputerowej, USG, rezonansu magnetycznego, wyniki badań laboratoryjnych, zaświadczenia z poradni specjalistycznych o przebiegu leczenia, informacja o zażywanych lekach itp.).

Lekarz oddziału rehabilitacyjnego po ocenie stanu zdrowia pacjenta dokonuje kwalifikacji na podstawie skierowania i dokumentacji medycznej.

Od chwili zakwalifikowania pacjenta do rehabilitacji do przyjęcia do oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych nie powinno upłynąć więcej niż 42 dni.

Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych wynosi od 3 do 6 tygodni, przez 6 dni w tygodniu w cyklach przed i popołudniowych, nie mniej niż 5 zabiegów dziennie u każdego pacjenta.

Pacjent powinien zabrać ze sobą na Oddział:

 • zapas leków w oryginalnych opakowaniach na czas 3-6 tygodni, które nie są ujęte w receptariuszu szpitalnym
 • posiadane zaopatrzenie ortopedyczne jak protezy, wózek inwalidzki, balkonik, kule, ortezy, pończochy uciskowe, gorsety itp.
 • posiadane kompresy żelowe do schładzania okolicy operowanej,
 • posiadane drobne indywidualne pomoce do ćwiczeń np. taśmy do ćwiczeń oporowych (do prowadzenia nauki ćwiczeń do kontynuowania w domu),
 • bezpieczne i wygodne obuwie typu sportowego,
 • odzież do ćwiczeń w ilości pozwalającej na jej zmiany (bluzki z krótkim rękawem, spodnie dresowe, skarpety itp.),
 • polar, bluzę dresową,
 • piżamę,
 • klapki pod prysznic,
 • przybory toaletowe,
 • sztućce, kubek, talerzyk,
 • wodę niegazowaną,

W przypadku rezygnacji z pobytu na Oddziale prosimy o informację telefoniczną.

 

Rehabilitacja neurologiczna w warunkach stacjonarnych (szpitalnych) kod komórki organizacyjnej (4306)

Usprawnianie w ramach rehabilitacji neurologicznej w warunkach stacjonarnych przeznaczone jest dla pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych czynności rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru medycznego.

Rehabilitacja neurologiczna wczesna w warunkach stacjonarnych to leczenie usprawniające na oddziale rehabilitacji neurologicznej do 3 miesięcy od

1) ostrego incydentu mózgowego ( np. udar niedokrwienny i krwotoczny, uszkodzenia naczyniopochodne)

2) urazu ośrodkowego układu nerwowego (OUN)

3) wykonanego zabiegu na ośrodkowym układzie nerwowym (OUN).

Skierowanie na rehabilitację neurologiczną wczesną wystawiane jest przez lekarza oddziału neurologicznego, neurochirurgicznego, urazowo-ortopedycznego, wewnętrznego, anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej  po uzgodnieniu przyjęcia z lekarzem oddziału rehabilitacji neurologicznej

W wyjątkowych przypadkach - lekarza poradni neurologicznej

Lekarz oddziału rehabilitacji neurologicznej po ocenie stanu zdrowia pacjenta dokonuje kwalifikacji na podstawie w/w uzgodnień

Od chwili zakwalifikowania pacjenta do rehabilitacji w oddziale rehabilitacji neurologicznej do chwili przyjęcia pacjenta do oddziału nie powinno upłynąć więcej niż 21 dni.

Czas trwania rehabilitacji neurologicznej wczesnej w warunkach stacjonarnych wynosi od 3 do 9 tygodni, przez 6 dni w tygodniu w cyklach przed i popołudniowych, nie mniej niż 5 zabiegów dziennie u każdego pacjenta.

 

Rehabilitacja neurologiczna ciężkich uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego (UON) to leczenie usprawniające na oddziale rehabilitacji neurologicznej dla pacjentów z bardzo ciężkim stopniem inwalidztwa. Pacjenci całkowicie zależni od otoczenia. Konieczna stała pomoc osoby drugiej (5° wg zmodyfikowanej skali Rankina).

Skierowanie na rehabilitację neurologiczną ciężkich uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego (OUN) wystawiane jest przez lekarza oddziału neurologicznego, neurochirurgicznego, urazowo-ortopedycznego, wewnętrznego po uzgodnieniu przyjęcia z lekarzem oddziału rehabilitacji neurologicznej.

Po zakwalifikowaniu do rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego (OUN) pacjent powinien zostać przyjęty do właściwego oddziału rehabilitacji neurologicznej bezpośrednio z oddziału kierującego.

Czas trwania rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego (OUN) w warunkach stacjonarnych wynosi od 6 do 16 tygodni, przez 6 dni w tygodniu w cyklach przed i popołudniowych, nie mniej niż 5 zabiegów dziennie u każdego pacjenta.

 

Rehabilitacja neurologiczna wtórna to leczenie usprawniające na oddziale rehabilitacji neurologicznej pacjentów, którzy nie kwalifikują się do rehabilitacji neurologicznej wczesnej oraz ciężkich uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego (OUN), a stan ich zdrowia wymaga / kwalifikuje się do rehabilitacji neurologicznej.

Skierowanie na rehabilitację neurologiczną wtórną wystawiane jest przez lekarza oddziału neurologicznego, neurochirurgicznego, urazowo-ortopedycznego, wewnętrznego po uzgodnieniu przyjęcia z lekarzem oddziału rehabilitacji neurologicznej

W wyjątkowych przypadkach - lekarza poradni neurologicznej

Czas trwania rehabilitacji neurologicznej wtórnej w warunkach stacjonarnych wynosi od 3 do 6 tygodni, przez 6 dni w tygodniu w cyklach przed i popołudniowych, nie mniej niż 5 zabiegów dziennie u każdego pacjenta (w uzasadnionych przypadkach z uwagi na szybką poprawę stanu zdrowia pacjenta okres ten może być skrócony).

 

Źródło: Zarządzenie Nr 60/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 września 2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza.