• bip
 • epuap
 • logo ue

Oddział Rehabilitacyjny z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej

Kontakt

Kierownik Oddziału
lek. med. Dawid Zugaj
specjalista rehabilitacji medycznej
Z-ca Kierownika Oddziału
lek. med. Romuald Szmoniewski
specjalista neurolog
Pielęgniarka Koordynująca
mgr Anna Majdańska
specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

Kierownik Oddziału:
tel.: 84 664 44 11 wewnętrzny 525

Pielęgniarka Koordynująca:
tel.: 84 664 44 11 wewnetrzny 524

Dyżurki pielęgniarek:
tel.: 84 664 44 11 wewnetrzny 520

Lekarze

lek. med. Dawid Zugaj
specjalista rehabilitacji medycznej
lek. med. Romuald Szmoniewski
specjalista neurolog

Zakres działalności

W Oddziale Rehabilitacyjnym z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologiczej liczącym 16 łóżek zapewniamy opiekę lekarską, fizjoterapeutyczną i pielęgniarską oraz leczenie usprawniające w warunkach stacjonarnych (szpitalnych) w ramach kontraktu z NFZ w postaci:

 • rehabilitacji ogólnoustrojowej
 • rehabilitacji neurologicznej wczesnej
 • rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego (OUN)
 • rehabilitacji neurologicznej wtórnej

Chorzy w Oddziale korzystają z:

 • kinezyterapii dostosowanej do indywidualnych potrzeb pacjenta, w tym ćwiczeń według metod neurofizjologicznych
 • magnetoterapii,
 • terapii ultradźwiękami
 • hydroterapii
 • światłolecznictwa z laseroterapią,
 • termoterapii (krioterapia i leczenie ciepłem),
 • elektroterapii
 • terapii mowy
 • psychoterapii
 • terapii zajęciowej

Dodatkowe informacje

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych (szpitalnych)

Usprawnianie w ramach rehabilitacji ogólnoustrojowej przeznaczone jest dla dorosłych pacjentów po:

1) urazach;
2) zabiegach operacyjnych;
3) zaostrzeniach chorób przewlekłych narządu ruchu i układu nerwowego

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową w warunkach stacjonarnych wystawiane jest przez:

1) lekarzy oddziałów: urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych, urologicznych;
2) w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych - przez lekarzy poradni rehabilitacyjnych, urazowo - ortopedycznych, neurologicznych, reumatologicznych.

Skierowanie (e-skierowanie) musi zawierać: kod komórki organizacyjnej (4300),  pieczęć nagłówkową z numerem umowy z NFZ, dane pacjenta ( imię, nazwisko, pesel, adres), rozpoznanie w języku polskim, kod choroby ICD-10, opis dysfunkcji, przyczyny kierowania na rehabilitację, przebyte i współistniejące choroby.

Do skierowania powinna być dołączona aktualna dokumentacja medyczna (lub kopia) potwierdzająca rozpoznanie (karty informacyjne z leczenia szpitalnego, wyniki badań rtg, tomografii komputerowej, USG, rezonansu magnetycznego, wyniki badań laboratoryjnych, zaświadczenia z poradni specjalistycznych o przebiegu leczenia, informacja o zażywanych lekach itp.).

Lekarz oddziału rehabilitacyjnego po ocenie stanu zdrowia pacjenta dokonuje kwalifikacji na podstawie skierowania i dokumentacji medycznej.

Od chwili zakwalifikowania pacjenta do rehabilitacji do przyjęcia do oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych nie powinno upłynąć więcej niż 42 dni.

Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych wynosi od 3 do 6 tygodni, przez 6 dni w tygodniu w cyklach przed i popołudniowych, nie mniej niż 5 zabiegów dziennie u każdego pacjenta.

Pacjent powinien zabrać ze sobą na Oddział:

 • zapas leków w oryginalnych opakowaniach na czas 3-6 tygodni, które nie są ujęte w receptariuszu szpitalnym
 • posiadane zaopatrzenie ortopedyczne jak protezy, wózek inwalidzki, balkonik, kule, ortezy, pończochy uciskowe, gorsety itp.
 • posiadane kompresy żelowe do schładzania okolicy operowanej,
 • posiadane drobne indywidualne pomoce do ćwiczeń np. taśmy do ćwiczeń oporowych (do prowadzenia nauki ćwiczeń do kontynuowania w domu),
 • bezpieczne i wygodne obuwie typu sportowego,
 • odzież do ćwiczeń w ilości pozwalającej na jej zmiany (bluzki z krótkim rękawem, spodnie dresowe, skarpety itp.),
 • polar, bluzę dresową,
 • piżamę,
 • klapki pod prysznic,
 • przybory toaletowe,
 • sztućce, kubek, talerzyk,
 • wodę niegazowaną,

W przypadku rezygnacji z pobytu na Oddziale prosimy o informację telefoniczną.

 

Rehabilitacja neurologiczna w warunkach stacjonarnych (szpitalnych) kod komórki organizacyjnej (4306)

Usprawnianie w ramach rehabilitacji neurologicznej w warunkach stacjonarnych przeznaczone jest dla pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych czynności rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru medycznego.

Rehabilitacja neurologiczna wczesna w warunkach stacjonarnych to leczenie usprawniające na oddziale rehabilitacji neurologicznej do 3 miesięcy od

1) ostrego incydentu mózgowego ( np. udar niedokrwienny i krwotoczny, uszkodzenia naczyniopochodne)

2) urazu ośrodkowego układu nerwowego (OUN)

3) wykonanego zabiegu na ośrodkowym układzie nerwowym (OUN).

Skierowanie na rehabilitację neurologiczną wczesną wystawiane jest przez lekarza oddziału neurologicznego, neurochirurgicznego, urazowo-ortopedycznego, wewnętrznego, anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej  po uzgodnieniu przyjęcia z lekarzem oddziału rehabilitacji neurologicznej

W wyjątkowych przypadkach - lekarza poradni neurologicznej

Lekarz oddziału rehabilitacji neurologicznej po ocenie stanu zdrowia pacjenta dokonuje kwalifikacji na podstawie w/w uzgodnień

Od chwili zakwalifikowania pacjenta do rehabilitacji w oddziale rehabilitacji neurologicznej do chwili przyjęcia pacjenta do oddziału nie powinno upłynąć więcej niż 21 dni.

Czas trwania rehabilitacji neurologicznej wczesnej w warunkach stacjonarnych wynosi od 3 do 9 tygodni, przez 6 dni w tygodniu w cyklach przed i popołudniowych, nie mniej niż 5 zabiegów dziennie u każdego pacjenta.

 

Rehabilitacja neurologiczna ciężkich uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego (UON) to leczenie usprawniające na oddziale rehabilitacji neurologicznej dla pacjentów z bardzo ciężkim stopniem inwalidztwa. Pacjenci całkowicie zależni od otoczenia. Konieczna stała pomoc osoby drugiej (5° wg zmodyfikowanej skali Rankina).

Skierowanie na rehabilitację neurologiczną ciężkich uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego (OUN) wystawiane jest przez lekarza oddziału neurologicznego, neurochirurgicznego, urazowo-ortopedycznego, wewnętrznego po uzgodnieniu przyjęcia z lekarzem oddziału rehabilitacji neurologicznej.

Po zakwalifikowaniu do rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego (OUN) pacjent powinien zostać przyjęty do właściwego oddziału rehabilitacji neurologicznej bezpośrednio z oddziału kierującego.

Czas trwania rehabilitacji neurologicznej ciężkich uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego (OUN) w warunkach stacjonarnych wynosi od 6 do 16 tygodni, przez 6 dni w tygodniu w cyklach przed i popołudniowych, nie mniej niż 5 zabiegów dziennie u każdego pacjenta.

 

Rehabilitacja neurologiczna wtórna to leczenie usprawniające na oddziale rehabilitacji neurologicznej pacjentów, którzy nie kwalifikują się do rehabilitacji neurologicznej wczesnej oraz ciężkich uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego (OUN), a stan ich zdrowia wymaga / kwalifikuje się do rehabilitacji neurologicznej.

Skierowanie na rehabilitację neurologiczną wtórną wystawiane jest przez lekarza oddziału neurologicznego, neurochirurgicznego, urazowo-ortopedycznego, wewnętrznego po uzgodnieniu przyjęcia z lekarzem oddziału rehabilitacji neurologicznej

W wyjątkowych przypadkach - lekarza poradni neurologicznej

Czas trwania rehabilitacji neurologicznej wtórnej w warunkach stacjonarnych wynosi od 3 do 6 tygodni, przez 6 dni w tygodniu w cyklach przed i popołudniowych, nie mniej niż 5 zabiegów dziennie u każdego pacjenta (w uzasadnionych przypadkach z uwagi na szybką poprawę stanu zdrowia pacjenta okres ten może być skrócony).

 

Źródło: Zarządzenie Nr 60/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 września 2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza.