• bip
  • epuap
  • logo ue
Dla Pacjenta

Opieka duszpasterska

Opublikowano: 14 luty 2023

Porządek Mszy Świętych oraz Nabożeństw odprawianych w Kaplicy Szpitalnej pod wezwaniem Matki Bożej Uzdrowienia Chorych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim 

Msze Święte
Poniedziałek - piątek: godz. 6:00
Sobota: godz. 15:30
Niedziele i Święta Nakazane: godz. 6:00, godz. 15:30

Komunia Święta 
Udzielana jest pacjentom w salach chorych w czasie obchodu:

  • od niedzieli do piątku - po Mszy Świętej o godz. 6:00
  • w sobotę – przed Mszą Świętą o godz.  15:30

Sakrament Pokuty

  • przed każdą Mszą Świętą - w Kaplicy Szpitalnej
  • w czasie obchodu - w salach chorych

Sakrament Chorych
Udzielany jest pacjentom o każdej porze  w salach chorych na prośbę pacjenta lub rodziny.

Potrzebę przyjęcia sakramentu można zgłaszać także naszemu personelowi.

Nabożeństwa Majowe
Cały miesiąc MAJ -  po Mszy Św. o godz. 6:00

Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
Cały miesiąc CZERWIEC - po Mszy Św. o godz. 06:00

Wielki Post
Droga Krzyżowa w każdy piątek o godzinie 15:00
Po Drodze Krzyżowej Msza Św.

Nabożeństwo Gorzkich Żali w Niedzielę po Mszy Św. o godz. 6.00

Kapelan Szpitala jest dyspozycyjny na każde wezwanie chorego lub rodziny.

Szanowni Pacjenci!
Wolność sumienia i wyznania stanowi kluczowe prawo człowieka, w polskim prawie podniesione do rangi konstytucyjnej. Jest ono zagwarantowane również osobom chorym, zwłaszcza przebywającym w szpitalu.
SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim, szanując prawo pacjenta do wyznawania swojej religii zapewnia swobodę każdemu pacjentowi.
Należy jednak zwrócić uwagę, że realizacja tego prawa powinna gwarantować poufność i intymność choremu oraz poszanowanie swobody wyznania innych pacjentów. Pracownicy szpitala, respektując to, ułatwiają pacjentowi kontakt z jakąkolwiek wspólnotą religijną. Respektowanie tego prawa odbywa się z uwzględnieniem rytmu pracy oddziału i nie koliduje z bezpieczeństwem zdrowotnym pacjentów. 

Kapelani

Ks. Krzysztof Ślepokura - wyznanie rzymsko-katolickie
tel. 667 254 089

Ks. Mieczysław Piątek - wyznanie polsko-katolickie
tel. 84 687 87 77; 602 818 694

Ks. Dariusz Wasiluk - wyznanie prawosławne 
tel. 783 104 741

Znajdź nas na Facebooku