• bip
 • epuap
 • logo ue

Pracownia Tomografii Komputerowej

Kontakt

Rejestracja

 • osobiście: codziennie w dni robocze w godzinach od 9.00 - 14.00
 • telefonicznie: tel. 84 664 44 11 wewnętrzny 440.

Dodatkowe informacje

Tomografia komputerowa (TK) to nowoczesna metoda wykorzystująca promieniowanie X (promieniowanie rentgenowskie) w celu wielopłaszczyznowego uwidocznienia badanych tkanek i narządów. Istotą techniki jest odwzorowanie narządów w przekrojach, warstwami, czyli wykonywanie zdjęć tomograficznych.
Uwaga!!! Nie ma możliwości wykonania badania bez skierowania.

Skierowanie powinno zawierać:

 • pieczątkę jednostki kierującej,
 • pieczątkę lekarza,
 • imię i nazwisko pacjenta,
 • pesel pacjenta,
 • numer umowy z funduszem zdrowia,
 • dane personalne pacjenta wraz z rozpoznaniem,
 • kod choroby ICD10
 • rozpoznanie e-skierowanie - numer

 

ODBIÓR WYNIKU BADANIA:

 • Wyniki ambulatoryjnych badań TK są wydawane osobiście pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub na podstawie stosownego upoważnienia osobie wskazanej przez pacjenta.
 • Upoważnienie może pacjent pozostawić w dniu badania.
 • Druki upoważnienia są dostępne w Rejestracji oraz do pobrania.

PLIKI DO POBRANIA: