• bip
 • epuap
 • logo ue

Oddział Noworodkowy

Kontakt

Kierownik Oddziału
lek. med. Maria Kościk-Romaszko
specjalista pediatra
Położna Koordynująca
Dorota Piwko
specjalista pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego

Kierownik Oddziału:
tel.: 84 664 44 11 wewnętrzny 457

Gabinet lekarski:
tel.: 84 664 44 11 wewnętrzny 457

Dyżurki pielęgniarek:
tel.: 84 664 44 11 wewnętrzny 491, 373

SKYPE: link

Zakres działalności

W Oddziale Noworodkowym wykonywane są liczne procedury z zakresu opieki zarówno nad noworodkiem urodzonym w terminie porodu, jak również nad noworodkiem urodzonym przedwcześnie, wśród których wyróżnia się m.in.:

 • postępowanie z noworodkiem zdrowym, ocena wg skali Apgar
 • postępowanie z noworodkiem chorym i urodzonym w ciężkim stanie ogólnym – resuscytacja noworodka
 • promocja karmienia piersią
 • wykonywanie badań przesiewowych
 • wykonywanie szczepień ochronnych
 • wykonywanie pełnego panelu badań laboratoryjnych
 • prowadzenie diagnostyki  zakażeń okresu noworodkowego, w tym posocznicy, zakażeń wewnątrzmacicznych, zapaleń płuc oraz zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych
 • wczesna diagnostyka wad wrodzonych
 • opieka nad noworodkami pochodzącymi z ciąż powikłanych zakażeniem SARS-CoV-2

Dodatkowe informacje

W 1947 roku oddział noworodkowy liczył 20 łóżek. W roku 1956 liczbę łóżek zwiększono do 36, z których skorzystało 1648 noworodków. Pierwszym ordynatorem Oddziału Noworodkowego w latach 1967-1994 była lek. med. Jadwiga Wożakowska specjalista chorób dziecięcych. Funkcję Kierownika Oddziału Noworodkowego od 1995r sprawuje lek. med. Maria Kościk-Romaszko specjalista chorób dziecięcych. Początkowo Oddział funkcjonował w systemie kohorty.

W roku 2002 przeprowadzono generalny remont wprowadzając system rooming in., zapewniając nieograniczony kontakt noworodka z matką. Przez cały czas pobytu nad matka i dzieckiem czuwa i udziela wsparcia fachowy personel medyczny; lekarze, położne i pielęgniarki.

Oddział realizuje program promocji karmienia piersią, promujemy karmienie naturalne, uczymy prawidłowych technik karmienia piersią oraz metod wspomagania laktacji.

Obecnie oddział dysponuje 5 łóżeczkami, rozmieszczonymi w 5 przestrzennych salach, posiada również wydzieloną i w pełni wyposażoną salę do intensywnego nadzoru i fototerapii noworodka. Oddział nasz stanowi I stopień opieki neonatologicznej. Sprawujemy opieke nad wszystkimi zdrowo urodzonymi noworodkami, leczymy lżej chore noworodki z różnego rodzaju patologią okresu noworodkowego, powikłaniami ciąży i porodu oraz urazami okołoporodowymi. Gdy zaistnieje potrzeba, zabezpieczamy noworodka do czasu przekazania do oddziału o wyższym poziomie referencyjności.

Oddział wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt i aparaturę medyczną m.in. inkubatory dla dzieci, sprzęt do nieinwazyjnego wspomagania oddechowego i wentylacji mechanicznej, stanowisko do resuscytacji wyposażone w system wentylacji Neo Puff, kardiomonitor, pompy infuzyjne, pulsoksymetry, lampy do fototerapii, aparat do badania słuchu, bilirubinometr oraz posiada całodobowy dostęp do diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologicznej i obrazowej.

Oddział chirurgiczny

Pacjentki, które zgłaszają się do porodu proszone są o zabranie ze sobą niżej wymienionej wyprawki:

 • rożek
 • 1 czapeczka
 • 1 miękki ręcznik do kąpieli noworodka
 • 1 komplet chusteczek dla niemowląt
 • 1 pudełko kremu dla niemowląt
 • 1 opakowanie pieluszek jednorazowych
 • 3 pary śpiochów
 • 4 kaftaniki
 • 4 koszulki
 • 4 pieluchy tetrowe
 • emolienty do kąpieli dziecka

Powyższa wyprawka jest własnością mamy dziecka.
Po wyjściu ze szpitala mama zabiera wyprawkę ze sobą do domu.

Oddział noworodkowy