• bip
  • epuap
  • logo ue
Aktualności

Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa

Opublikowano: 10 styczeń 2024
Pielęgniarskia domowa opieka długoterminowa

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszego miasta, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim podpisał kontrakt z NFZ na udzielanie świadczeń w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej.
Pielęgniarka w ramach opieki długoterminowej przede wszystkim:
• leczy rany i odleżyny, zmienia opatrunki, wymienia cewniki, podaje leki, podłącza kroplówki, robi zastrzyki
• pomaga opiekunom chorego i uczy ich zasad pielęgnacji i codziennych czynności – mycie, zmiana pieluchomajtek, podawanie leków, karmienie
• pomaga pionizować chorego, prowadzi ćwiczenia oddechowe i podstawowe ćwiczenia ogólnousprawniające
• doradza, jak zdobyć potrzebny sprzęt rehabilitacyjny i medyczny
• edukuje bliskich w zakresie opieki nad chorym
• przepisuje niektóre leki zgodnie z uprawnieniami, wypisuje skierowania na określone badania oraz zlecenia na wyroby medyczne (pieluchomajtki, wózki inwalidzkie, okulary i inne).
Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej mogą być zakwalifikowani pacjenci, którzy:
• otrzymali 40 punktów lub mniej w skali Barthel
• nie są w ostrej fazie choroby psychicznej
• nie korzystają równocześnie z domowej opieki dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, hospicjum domowego, stacjonarnego zakładu opiekuńczego (opiekuńczo-leczniczego lub pielęgnacyjno - opiekuńczego).

Znajdź nas na Facebooku