• bip
  • epuap
  • logo ue
Aktualności

Sprzęt medyczny na SOR

Opublikowano: 10 czerwiec 2024
Sprzęt medzyczny na SOR
Pierwszy sprzęt zakupiony w ramach projektu pn.: „Doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego przy SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim oraz współpracujących z nim pracowni diagnostycznych” został dostarczony przez firmę Walmed sp. z o.o.
z Jastrzębia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Tomaszowie Lubelskim.
Wśród sprzętu znalazły się między innymi:
- defibrylatory z opcją kardiowersji - 2 szt.,
- aparaty EKG- 2 szt.,
- system kompresji klatki piersiowej - 1 szt.
- analizator parametrów krytycznych – 1 szt.
- wózki transportowe – 2 szt.
Wartość zakupionego sprzętu to 459 561,60 zł.
Doposażenie Sor-u w specjalistyczną aparaturę wpłynie na jakość udzielanych świadczeń medycznych oraz umożliwi szybką i specjalistyczną diagnostykę.
Projekt dofinasowany jest ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach Funduszu Medycznego kwotą: 6 437 352 zł.
 

Znajdź nas na Facebooku