Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Tomaszowie Lubelskim
 
            
 

Witamy na naszej stronie!                                                                                    

.: Staż :.
PRACA STAŻ

STAŻ KIERUNKOWY do SPECJALIZACJI


Dyrekcja SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim informuje, że lekarz ubiegający się o odbywanie stażu kierunkowego (cząstkowego) do specjalizacji w oddziałach naszego zakładu zobowiązany jest przed rozpoczęciem stażu złożyć w Sekretariacie SP ZOZ podanie do Dyrekcji z prośbą o wyrażenie zgody na odbycie stażu oraz dostarczyć w dwu egzemplarzach podpisane jednostronnie przez podmiot kierujący lekarza na staż porozumienie w sprawie odbywania stażu.

W przypadku, gdy podmiot kierujący lekarza na staż ma podpisane porozumienie z SP ZOZ na czas nieokreślony, lekarz ubiegający się o odbycie stażu, składa tylko podanie.

Lekarz może rozpocząć odbywanie stażu dopiero po podpisaniu niniejszych dokumentów przez Dyrektora SP ZOZ.

SP ZOZ
Tomaszów Lubelski
Główna | O nas | Zamówienia publiczne | Mapa dojazdu | Kontakt | Uwagi do strony
© 2009 SP ZOZ Tomaszów Lubelski. Prawa zastrzeżone.