.
. logo Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Tomaszowie Lubelskim
h1 h2
l1
l3l
 
BIP
program PlByUa
MS_FS
 
rpo FE_IS
Finansowane z budżetu Państwa   facebook

Witamy na naszej stronie!                                                                            .       

.: Staż :.

STAŻ KIERUNKOWY do SPECJALIZACJI
Dyrekcja SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim informuje, że lekarz ubiegający się o odbywanie stażu kierunkowego (cząstkowego) do specjalizacji w oddziałach naszego zakładu zobowiązany jest przed rozpoczęciem stażu złożyć w Sekretariacie SP ZOZ podanie do Dyrekcji z prośbą o wyrażenie zgody na odbycie stażu oraz dostarczyć w dwu egzemplarzach podpisane jednostronnie przez podmiot kierujący lekarza na staż porozumienie w sprawie odbywania stażu.
W przypadku, gdy podmiot kierujący lekarza na staż ma podpisane porozumienie z SP ZOZ na czas nieokreślony, lekarz ubiegający się o odbycie stażu, składa tylko podanie.
Lekarz może rozpocząć odbywanie stażu dopiero po podpisaniu niniejszych dokumentów przez Dyrektora SP ZOZ.
SP ZOZ
Tomaszów Lubelski
Główna | O nas | Zamówienia publiczne | Mapa dojazdu | Kontakt | Uwagi do strony
© 2009 SP ZOZ Tomaszów Lubelski. Prawa zastrzeżone.