Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Tomaszowie Lubelskim
 
            
 

Witamy na naszej stronie!                                                                                    

.: Zamówienia publiczne :.


 Dział Zamówień Publicznych | Tel/fax (84) 664 20 50 |
e-mail zampub@szpital-tomaszow.pl        POBIERZ Plan zamówien publicznych

e-Zamówienia Publiczne Platforma ZP 
 
DataNumer Treść ogłoszeniaSIWZZałącznikiUwagiProtokol PostepowaniaWybór ofertyZawarcie umowy
14-03-2019

Status:
W trakcie
 
SZZ 251 14 2019 PNPrzygotowanie opisu przedmiotu zamówienia na zakup aparatury medycznej - ZAPYTANIE OFERTOWE pobierz plik


- - - -
06-03-2019

Status:
W trakcie
 
SZZ 251 12 2019 PNZarządzanie projektem pn. „Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim poprzez wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 13. Infrastruktura Społeczna, Działanie 13.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia, w oparciu o umowę o dofinansowanie nr RPLU.13.01.00-06-0012/18-00 pobierz plik


- - -
05-03-2019

Status:
W trakcie
 
SZZ 251 10 2019 PWUsługa kompleksowego żywienia pacjentów i personelu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim - Usługi społeczne o wartości szacunkowej niższej od kwoty 750.000 € pobierz plik


[1]uwaga
protokol
- -
01-03-2019

Status:
W trakcie
 
SZZ 251 08 2019 PWUBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I UBEZPIECZENIA MIENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM AL. GRUNWALDZKIE 1, 22-600 TOMASZÓW LUBELSKI


ZMIANA OGLOSZENIA 1


ZMIANA OGLOSZENIA 2


ZMIANA OGLOSZENIA 3

pobierz plik


[1]uwaga
[1]uwaga
[2]uwaga
protokol
-
01-03-2019

Status:
W trakcie
 
SZZ 251 11 2019 PNWykonanie i montaż tablicy informacyjnej promomującej projekt pn. „Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim poprzez wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia” dofinansowanego na podstawie Umowy nr: RPLU.02.01.00-06-0012/18-00 pobierz plik


- - -
27-02-2019

Status:
W trakcie
 
SZZ 251 05 2019 PWDOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH - POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ SMARTPZP - - - - - -
12-02-2019

Status:
W trakcie
 
SZZ 251 03 2019 PWDOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIE INFORMATYCZNEGO - POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ SMARTPZP - - - - - -
12-02-2019

Status:
W trakcie
 
SZZ 251 06 2019 PNPrzeprowadzenie audytu wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu nr PBU.03.01.00-06-0142/17-00 pn.: „Na ratunek. Poprawa dostępności do świadczeń medycznych w stanach zagrożenia życia poprzez współdziałanie struktur ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy” - ZAPYTANIE OFERTOWE pobierz plik


- - -
17-01-2019

Status:
W trakcie
 
SZZ 251 01 2019 PWROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ SPZOZ POPRZEZ ROZBUDOWĘ WEWNĘTRZNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ - POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ SMARTPZP - - - - - -
28-12-2018

Status:
W trakcie
 
SZZ 251 46 2018 PWDOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH pobierz plik


- - - -

» ARCHIWUM «

SP ZOZ
Tomaszów Lubelski
Główna | O nas | Zamówienia publiczne | Mapa dojazdu | Kontakt | Uwagi do strony
© 2009 SP ZOZ Tomaszów Lubelski. Prawa zastrzeżone.