Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Tomaszowie Lubelskim
 
            
 

Witamy na naszej stronie!                                                                                    

.: Zamówienia publiczne :.


 Dział Zamówień Publicznych | Tel/fax (84) 664 20 50 |
e-mail zampub@szpital-tomaszow.pl        Plan zamówien publicznych >>pobierz<<  
 
DataNumer Treść ogłoszeniaSIWZZałącznikiUwagiProtokol PostepowaniaWybór ofertyZawarcie umowy
28-03-2019

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 15 2019 PNDostawy foli chirurgicznej i gazików do dezynfekcji zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
- - -
14-03-2019

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 14 2019 PNPrzygotowanie opisu przedmiotu zamówienia na zakup aparatury medycznej - ZAPYTANIE OFERTOWE pobierz plik


- - -
06-03-2019

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 12 2019 PNZarządzanie projektem pn. „Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim poprzez wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 13. Infrastruktura Społeczna, Działanie 13.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia, w oparciu o umowę o dofinansowanie nr RPLU.13.01.00-06-0012/18-00 pobierz plik


- - -
05-03-2019

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 10 2019 PWUsługa kompleksowego żywienia pacjentów i personelu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim - Usługi społeczne o wartości szacunkowej niższej od kwoty 750.000 € pobierz plik


[1]uwaga
protokol
-
01-03-2019

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 11 2019 PNWykonanie i montaż tablicy informacyjnej promomującej projekt pn. „Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim poprzez wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia” dofinansowanego na podstawie Umowy nr: RPLU.02.01.00-06-0012/18-00 pobierz plik


- - -
01-03-2019

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 08 2019 PWUBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I UBEZPIECZENIA MIENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM AL. GRUNWALDZKIE 1, 22-600 TOMASZÓW LUBELSKI


ZMIANA OGLOSZENIA 1


ZMIANA OGLOSZENIA 2


ZMIANA OGLOSZENIA 3

pobierz plik


[1]uwaga
[1]uwaga
[2]uwaga
protokol
Informacja o wyborze oferty
12-02-2019

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 06 2019 PNPrzeprowadzenie audytu wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu nr PBU.03.01.00-06-0142/17-00 pn.: „Na ratunek. Poprawa dostępności do świadczeń medycznych w stanach zagrożenia życia poprzez współdziałanie struktur ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy” - ZAPYTANIE OFERTOWE pobierz plik


- - -
17-01-2019

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 01 2019 PWROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ SPZOZ POPRZEZ ROZBUDOWĘ WEWNĘTRZNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ - POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY ZAKUPOWEJ SMARTPZP - - - - - -
08-01-2019

Status:
Zakonczono
 
DONE 46 01 2019 KOKonkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach: swiadczenia lekarskie, pielęgniarskie, ratwoników medycznych, diagnostów laboratoryjnych, techników rtg, kierowców noszowych w Dziale Pomocy Doraźnej i Przyjęć, nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej, oddziałach szpitalnych, Przychodni Specjalistycznej, Pracowni RTG, USG i tomografii komputerowej, Pracowni Serologii. zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
- - -
28-12-2018

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 46 2018 PWDOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH pobierz plik


- - - Informacja o wyborze oferty
14-12-2018

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 47 2018 PNDOSTAWA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO - ZAPYTANIE OFERTOWE pobierz plik


[1]uwaga
- -
29-11-2018

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 43 2018 PNDOSTAWA URZĄDZEŃ, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO - ZAPYTANIE OFERTOWE pobierz plik


[1]uwaga
[2]uwaga
[3]uwaga
- -
21-11-2018

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 42 2018 PNZaproszenie do złożenia ofert na wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku - zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
- - -
05-11-2018

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 40 2018 PNWykonanie i montaż tablicy informacyjnej dla projektu „Wzrost kompetencji cyfrowych w zakresie e-Zdrowia w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim” dofinansowanego na podstawie Umowy nr: RPLU.02.01.00-06-0020/17-00 - zal1załącznik1
- - - -
05-11-2018

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 41 2018 PNWykonanie i montaż tablicy informacyjnej dla projektu „Doposażenie w sprzęt medyczny placówki POZ w Tomaszowie Lubelskim” dofinansowanego na podstawie Umowy nr: RPLU.13.01.00-06-0007/17-00 - zal1załącznik1
- - - -
25-10-2018

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 39 2018 PWDostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej dla SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim


ZMIANA OGLOSZENIA

pobierz plik


[1]uwaga
protokol
Informacja o wyborze oferty
23-10-2018

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 38 2018 PWDostawy medycznego sprzętu jednorazowego pobierz plik


[1]uwaga
protokol
-
12-10-2018

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 37 2018 PNDzierżawa lokalu użytkowego zlokalizowanego w Tomaszowie Lubelskim przy Lwowskiej 75 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej - - - - - -
10-10-2018

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 35 2018 PNZarządzanie projektem pn. „Wzrost kompetencji cyfrowych w zakresie e-Zdrowia w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie Działania 2.1 – Cyfrowe Lubelskie w oparciu o umowę o dofinansowanie nr RPLU.02.01.00-06-0020/17-00 pobierz plik


- - -
09-10-2018

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 34 2018 PWDostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej dla SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim


ZMIANA OGLOSZENIA

pobierz plik


[1]uwaga
protokol
-
04-10-2018

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 33 2018 PNWykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń sali intensywnego nadzoru kardiologicznego w SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim” pobierz plik


- - -
01-10-2018

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 32 2018 PWDOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO pobierz plik


[1]uwaga
protokol
Informacja o wyborze oferty
20-09-2018

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 31 2018 PNDOSTAWAY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH


ZMIANA OGLOSZENIA

pobierz plik


[1]uwaga
- -
12-09-2018

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 28 2018 PWDOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH pobierz plik


[1]uwaga
protokol
Informacja o wyborze oferty
12-09-2018

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 30 2018 PNDostawy materiałów do sterylizacji metodą parową. pobierz plik


- - -
05-09-2018

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 29 2018 PWDostawy medycznych rękawic jednorazowych pobierz plik


[1]uwaga
protokol
Informacja o wyborze oferty
04-09-2018

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 27 2018 PNWykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń sali intensywnego nadzoru kardiologicznego w SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim” pobierz plik


- - -
31-08-2018

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 26 2018 PNZarządzanie projektem pn. „Wzrost kompetencji cyfrowych w zakresie e-Zdrowia w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie Działania 2.1 – Cyfrowe Lubelskie w oparciu o umowę o dofinansowanie nr RPLU.02.01.00-06-0020/17-00 pobierz plik


- - -
29-08-2018

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 25 2018 PNTrzyletnia dzierżawa budynku zlokalizowanego na terenie SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim przy Alejach Grunwaldzkich 1, o łącznej powierzchni użytkowej 57,70 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności profilu: spożywczo-gastronomicznym lub spożywczo-przemysłowym. - pobierz plik


- - - -
22-08-2018

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 24 2018 PNWykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa budynku oddziału reumatologicznego o windę oraz pomieszczenia komunikacyjne i techniczne” pobierz plik


- - -
17-08-2018

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 23 2018 PWDOSTAWA OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNEGO, BAZODANOWEGO ORAZ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO


ZMIANA OGLOSZENIA

pobierz plik


[1]uwaga
[2]uwaga
protokol
-
10-08-2018

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 22 2018 PNDostawy profesjonalnych i specjalistycznych środków do czyszczenia i pielęgnacji zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
- - -
27-07-2018

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 21 2018 PNWykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa budynku oddziału reumatologicznego o windę oraz pomieszczenia komunikacyjne i techniczne” pobierz plik


[1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
26-07-2018

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 20 2018 PWDostawy węgla kamiennego w sortymencie Miał I oraz Kostka. pobierz plik


-protokol
Informacja o wyborze oferty
24-07-2018

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 19 2018 PNTrzyletnia dzierżawa budynku zlokalizowanego na terenie SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim przy Alejach Grunwaldzkich 1, o łącznej powierzchni użytkowej 57,70 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności profilu: spożywczo-gastronomicznym lub spożywczo-przemysłowym. - - - - - -
10-06-2018

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 18 2018 PNTrzyletnia (z możliwością przedłużenia) dzierżawa budynku zlokalizowanego na terenie SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim przy Alejach Grunwaldzkich 1, o łącznej powierzchni 57,70 m2, z przeznaczeniem na prowadzeniem działalności o profilu: spożywczo-gastronomicznym lub spożywczo-przemysłowym. - - - - - -
16-03-2018

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 14 2018 PWDOSTAWY ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH pobierz plik


[1]uwaga
[2]uwaga
protokol
Informacja o wyborze oferty
15-02-2018

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 12 2018 PWDOSTAWY SZWÓW CHIRURGICZNYCH pobierz plik


[1]uwaga
protokol
Informacja o wyborze oferty
15-02-2018

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 09 2018 PWDOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH pobierz plik


[1]uwaga
protokol
Informacja o wyborze oferty
13-02-2018

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 08 2018 PNPełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny na bazie istniejącej izby przyjęć oraz budowa lądowiska dla śmigłowców ratownictwa medycznego w SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej IX „Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia” dla działania 9.1 – Infrastruktura ratownictwa medycznego - pobierz plik


- - -
13-02-2018

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 11 2018 PNDostawy środków czystości. zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
- - -
01-02-2018

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 06 2018 PNZarządzanie projektem pn. „Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny na bazie istniejącej izby przyjęć oraz budowa lądowiska dla śmigłowców ratownictwa medycznego w SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej IX „Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia” dla działania 9.1 – Infrastruktura ratownictwa medycznego - pobierz plik


- - -
26-01-2018

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 05 2018 PNZarządzanie projektem pn. „Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny na bazie istniejącej izby przyjęć oraz budowa lądowiska dla śmigłowców ratownictwa medycznego w SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej IX „Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia” dla działania 9.1 – Infrastruktura ratownictwa medycznego - - - - -
26-01-2018

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 04 2018 PNWykonanie i montaż 3 tablic informacyjnych dla projektu „Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny na bazie istniejącej izby przyjęć oraz budowa lądowiska dla śmigłowców ratownictwa medycznego w SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim”. Numer projektu: POIS.096.01.00-00-0131/16 - - - - -
25-01-2018

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 05A 2018 PNDOSTAWY WORKÓW FOLIOWYCH. zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
- - -
17-01-2018

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 03 2018 PNSPRZEDAŻ DREWNA OPAŁWEGO ŚWIERKOWEGO. - zal1załącznik1
- - - -
11-01-2018

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 02 2018 PNDostawy ręczników jednorazowych i papieru toaletowego zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
- - -
14-11-2017

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 30 2017 PNWYCINKA 4 DRZEW - pobierz plik


- - -
03-11-2017

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 23 2017 PNWykonanie badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz 2018. - zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
- - -
18-10-2017

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 29 2017 PWKompleksowa dostawa gazu ziemnego dla SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim w okresie od 01.01.2018 do 30.06.2019. pobierz plik


[1]uwaga
protokol
Informacja o wyborze oferty
02-10-2017

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 28 2017 PWDOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH


ZMIANA OGLOSZENIA

pobierz plik


[1]uwaga
[2]uwaga
protokol
Informacja o wyborze oferty
19-09-2017

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 25 2017 PNDOSTAWAY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH pobierz plik


[1]uwaga
- -
14-09-2017

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 24 2017 PWUtworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny na bazie istniejącej izby przyjęć oraz budowa lądowiska dla śmigłowców ratownictwa medycznego w SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim” w systemie „pod klucz”


ZMIANA OGLOSZENIA 1


ZMIANA OGLOSZENIA 2


ZMIANA OGLOSZENIA 3


ZMIANA OGLOSZENIA 4


ZMIANA OGLOSZENIA 5

pobierz plik
pobierz plik2
[1]uwaga
[2]uwaga
[3]uwaga
[4]uwaga
[5]uwaga
[6]uwaga
[7]uwaga
[8]
[9]uwaga
[10]uwaga
[11]uwaga
[12]
protokol
Informacja o wyborze oferty
11-09-2017

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 22 2017 PWDOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO pobierz plik


[1]uwaga
protokol
Informacja o wyborze oferty
10-08-2017

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 21 2017 PNDostawy materiałów do sterylizacji metodą parową. pobierz plik


- - -
28-07-2017

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 19 2017 PWDostawy węgla kamiennego w sortymencie Miał I oraz Kostka. pobierz plik


-protokol
Informacja o wyborze oferty
19-07-2017

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 17 2017 PNWykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa budynku oddziału reumatologicznego o windę oraz pomieszczenia komunikacyjne i techniczne” pobierz plik


- - - -
06-07-2017

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 15 2017 PNWykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa budynku oddziału reumatologicznego o windę oraz pomieszczenia komunikacyjne i techniczne” pobierz plik


- - -
05-07-2017

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 14 2017 PNDOSTAWY ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH I BIUROWYCH pobierz plik


- - -
12-06-2017

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 11 2017 PWDOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH


ZMIANA OGLOSZENIA

pobierz plik


[1]uwaga
[2]uwaga
protokol
Informacja o wyborze oferty
06-06-2017

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 12 2017 PWDostawy medycznych rękawic diagnostycznych pobierz plik


[1]uwaga
protokol
Informacja o wyborze oferty
19-05-2017

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 10 2017 PWŚwiadczenie usług pralniczych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim pobierz plik


-protokol
Informacja o wyborze oferty
14-04-2017

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PL 02 2017Trzyletni (z możliwością przedłużenia) najem lokalu o powierzchni 12 m2 wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem na prowadzenie bezpłatnych konsultacji w zakresie diagnostyki i terapii onkologicznej, w wymiarze do 2 godzin tygodniowo, położonego w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Petera 1 - Przychodnia SPZOZ, gabinet nr 39. - - - - - -
30-03-2017

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PL 01 2017Trzyletnia (z możliwością przedłużenia) dzierżawę placu manewrowego przy wiacie magazynowej nr 3 o powierzchni 85 m2, zlokalizowanego w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Łaszczowieckiej 9, na działce nr 29/6, arkusz 3, obręb 061801_1 Tomaszów Lubelski. - - - - - -
14-03-2017

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 08 2017 PWDostawy gazów medycznych: tlenu, podtlenku azotu, dwutlenku węgla wraz z dzierżawą zbiornika kriogenicznego i butli pobierz plik


-protokol
Informacja o wyborze oferty
27-02-2017

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 07 2017 PNWywóz nieczystości stałych z Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej. - zal1załącznik1
zal2załącznik2
- - -
22-02-2017

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 05 2017 PWDOSTAWY ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH


ZMIANA OGLOSZENIA

zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
zal5
zal6
[1]uwaga
[2]uwaga
protokol
Informacja o wyborze oferty
22-02-2017

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 06 2017 PWWykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny na bazie istniejącej izby przyjęć oraz budowa lądowiska dla śmigłowców ratownictwa medycznego w SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim pobierz plik


[1]uwaga
protokol
Informacja o wyborze oferty
09-02-2017

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 03 2017 PWDostawy medycznych rękawic jednorazowych pobierz plik


[1]uwaga
protokol
Informacja o wyborze oferty
31-01-2017

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 01 2017 PWDOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
zal5
[1]uwaga
protokol
Informacja o wyborze oferty
25-01-2017

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 04 2017 PWDostawy gazów medycznych: tlenu, podtlenku azotu, dwutlenku węgla wraz z dzierżawą zbiornika kriogenicznego i butli pobierz plik


[1]uwaga
[2]uwaga
- -
18-01-2017

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 02 2017 PNWykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa budynku oddziału reumatologicznego o windę oraz pomieszczenia komunikacyjne i techniczne” pobierz plik


[1]uwaga
- -
16-12-2016

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 24 2016 PWDOSTAWY SZWÓW CHIRURGICZNYCH zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
zal5
zal6
[1]uwaga
protokol
Informacja o wyborze oferty
06-12-2016

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 23 2016 PWDostawa, instalacja i wdrożenie zintegrowanego Systemu Archiwizacji i Dystrybucji Obrazów (PACS) ze Szpitalnym Systemem Informatycznym wraz z serwisem i nadzorem autorskim


ZMIANA OGLOSZENIA

pobierz plik


[1]uwaga
[2]uwaga
protokol
Informacja o wyborze oferty
29-11-2016

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 22 2016 PNBadanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim za 2016r - zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
- - -
17-11-2016

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 19 2016 PNWykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont i dostosowanie do obowiązujących wymagań części pomieszczeń Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim”


ZMIANA OGLOSZENIA

pobierz plik


[1]uwaga
- -
17-11-2016

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 20 2016 PNDostawy profesjonalnych i specjalistycznych środków do czyszczenia i pielęgnacji zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
- - -
10-11-2016

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 18 2016 PWRozbudowę posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania aplikacyjnego w części medycznej poprzez dostawę dodatkowych licencji oraz integrację z posiadanymi przez Zamawiającego systemami pobierz plik


-protokol
Informacja o wyborze oferty
09-11-2016

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 16 2016 PNDOSTAWY WORKÓW FOLIOWYCH. zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
- - -
09-11-2016

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 17 2016 PNDostawy ręczników jednorazowych i papieru toaletowego zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
- - -
20-10-2016

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 15 2016 PWDostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej dla SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim pobierz plik


[1]uwaga
protokol
Informacja o wyborze oferty
30-09-2016

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 14 2016 PWDostawy węgla kamiennego w sortymencie Miał I (symbol M I) oraz Kostka (symbol Ko)


ZMIANA OGLOSZENIA

pobierz plik


-protokol
Informacja o wyborze oferty
12-09-2016

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 13 2016 PNDOSTAWAY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
[1]uwaga
- -
20-07-2016

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 12 2016 PWDOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
zal5
zal6
[1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
20-06-2016

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ SPRZ 01 2016SPRZEDAŻ DREWNA OPAŁOWEGO - - - - - -
20-06-2016

Status:
Zakonczono
 
SZZ 11 2016 PNDostawy materiałów do sterylizacji metodą parową. zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
- - -
16-06-2016

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 10 2016 PWDOSTAWY MIAŁU WĘGLOWEGO M I ORAZ WĘGLA KAMIENNEGO KOSTKA zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
- - -
07-06-2016

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 08 2016 PWDostawy produktów leczniczych. zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
zal5
[1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
07-06-2016

Status:
Zakonczono
 
SZZ 09 2016 PNDOSTAWY ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH I BIUROWYCH zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
- - -
30-05-2016

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 07 2016 PWDostawy medycznego sprzętu jednorazowego


ZMIANA OGLOSZENIA

zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
zal5
[1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
04-05-2016

Status:
Zakonczono
 
SZZTrzyletnia (z możliwością przedłużenia) dzierżawa placu zlokalizowanego na terenie SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim przy Alejach Grunwaldzkich 1 z przeznaczeniem na postawienie pawilonu handlowego (o konstrukcji łatwo rozbieralnej i łącznej powierzchni użytkowej do 30 m2) z wyłączeniem usług handlu art. spożywczymi i prasą. - - - - - -
20-04-2016

Status:
Zakonczono
 
DONE 46 04 2016 KOKonkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii i gruźlicy dla SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim pobierz plik


[1]uwaga
[2]uwaga
[3]uwaga
[4]uwaga
[5]uwaga
- -
17-03-2016

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 06 2016 PWDostawy produktów leczniczych do programów lekowych zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
[1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
23-02-2016

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 05 2016 PWUsługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim, Al. Grunwaldzkie 1, 22-600 Tomaszów Lubelski - zal1załącznik1
- - Informacja o wyborze oferty
28-01-2016

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 04 2016 PWDostawy preparatów do dezynfekcji rąk, skóry, błon śluzowych. zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
[1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
27-01-2016

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 02 PN 2016Dostawy medycznych rękawic jednorazowych zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
[1]uwaga
- -
21-01-2016

Status:
Zakonczono
 
SZZ 251 01 PW 2016DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
[1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
22-12-2015

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PL 06 2015Sprzedaż urządzeń (zbiorników) - pobierz plik


- - - -
17-12-2015

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 14 2015DOSTAWY ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH


ZMIANA OGLOSZENIA

zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
[1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
16-12-2015

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ ZPP 08 2015Badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim za 2015r - zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
- - -
12-11-2015

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 12 2015Usługa kompleksowego żywienia pacjentów i personelu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
zal5
zal6
[1]uwaga
[2]uwaga
[3]uwaga
[4]uwaga
[5]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
28-10-2015

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 11 2015DOSTAWY SZWÓW CHIRURGICZNYCH


ZMIANA OGLOSZENIA

zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
[1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
23-10-2015

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 10 2015Dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej dla SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
zal5
zal6
[1]uwaga
[2]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
14-10-2015

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ ZPP 07 2015Dostawy środków czystości. zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
- - -
16-09-2015

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 09 2015REMONT POMIESZCZENIA WYMIENNIKOWNI CIEPŁA SOLARNEGO W BUDYNKU KOTŁOWNI SPOZ W TOMASZOWIE LUBELSKIM PRZY ALEJACH GRUNWALDZKICH 1 pobierz plik


- - Informacja o wyborze oferty
14-09-2015

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PL 04 2015Dzierżawa budynku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności o profilu: spożywczo-gastronomicznym lub spożywczo-przemysłowym - - - - - -
14-09-2015

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PL 05 2015Dzierżawa lokalu użytkowego zlokalizowanego w Tomaszowie Lubelskim przy Lwowskiej 75 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej - - - - - -
04-09-2015

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PL 03 2012Dzierżawa budynku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności o profilu: spożywczo-gastronomicznym, przemysłowym lub medycznym niekonkurencyjnym dla SPZOZ. - - - - - -
01-09-2015

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 08 2015Dostawy produktów leczniczych.


ZMIANA OGLOSZENIA

zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
[1]uwaga
[2]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
19-08-2015

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ ZPP 06 2015DOSTAWAY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH


ZMIANA OGLOSZENIA

zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
[1]uwaga
- -
07-08-2015

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 07 2015DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
zal5
zal6
- - Informacja o wyborze oferty
26-06-2015

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 06 2015DOSTAWY MIAŁU WĘGLOWEGO M I ORAZ WĘGLA KAMIENNEGO KOSTKA zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
- - Informacja o wyborze oferty
12-06-2015

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ ZPP 05 2015Dostawy materiałów do sterylizacji metodą parową. zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
[1]uwaga
- -
18-05-2015

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 05 2015Dostawy produktów leczniczych zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
[1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
21-04-2015

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 04 2015DOSTAWY ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, ARTYKUŁÓW GOSPODARCZYCH, WORKÓW FOLIOWYCH, SPECJALISTYCZNYCH ŚRODKÓW MYJĄCYCH


ZMIANA OGLOSZENIA

zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
[1]uwaga
[2]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
15-04-2015

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ ZPP 04 2015DOSTAWY ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH I BIUROWYCH zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
- - -
09-04-2015

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ ZPP 03 2015Dostawy zamienników tonerów do drukarek komputerowych. zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
- - -
08-04-2015

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ ZPP 02 2015Dostawa opasek do identyfikacji pacjentów. zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
- - -
27-03-2015

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 01 2015Dostawy medycznego sprzętu jednorazowego


ZMIANA OGLOSZENIA

zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
[1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
13-03-2015

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 03 2014Sprzedaż, dostawa oraz instalacja lampy rentgenowskiej o pojemności cieplnej anody 3,5MUH do tomografu komputerowego SCT -7800 firmy SHIMADZU zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
[1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
09-03-2015

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 02 2015Dostawy produktów leczniczych do programów lekowych zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
[1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
05-01-2015

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PL 01 2015TRZYLETNIA DZIERŻAWA WIATY MAGAZYNOWEJ I PLACU MANEWROWEGO PRZY ULICY ŁASZCZOWIECKIEJ 9 W TOMASZOWIE LUBELSKIM - - - - - -
24-12-2014

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 18 2014DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
[1]uwaga
[2]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
03-12-2014

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PL 01 2014TRZYLETNIA DZIERŻAWA WIATY MAGAZYNOWEJ I PLACU MANEWROWEGO PRZY ULICY ŁASZCZOWIECKIEJ 9 W TOMASZOWIE LUBELSKIM - - - - - -
03-12-2014

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PPP 02 2014Odbiór i unieszkodliwienie odpadów medycznych i niebezpiecznych z Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
[1]uwaga
- -
13-11-2014

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PO 05 2014Badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim za 2014r - zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
- - -
12-11-2014

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 17 2014Dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej dla SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
zal5
zal6
[1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
24-10-2014

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 16 2014DOSTAWY ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH


ZMIANA OGLOSZENIA

zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
[1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
25-09-2014

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 14 2014DOSTAWY RĘKAWIC JEDNORAZOWYCH zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
[1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
24-09-2014

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 15 2014DOSTAWY SZWÓW CHIRURGICZNYCH


ZMIANA OGLOSZENIA

zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
[1]uwaga
[2]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
29-08-2014

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PPP 01 2014Wywóz nieczystości stałych z Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej i Przychodni Specjalistycznej w Tomaszowie Lubelskim w ilości 1200 m3 rocznie. zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
- - -
30-07-2014

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 13 2014DOSTAWAY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH


ZMIANA OGLOSZENIA

zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
[1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
18-07-2014

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 12 2014BUDOWA PRZYŁĄCZY TLENU MEDYCZNEGO NA TERENIE SPZOZ W TOMASZOWIE LUBELSKIM - ETAP I


ZMIANA OGLOSZENIA

pobierz plik


[1]uwaga
[2]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
17-07-2014

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 11 2014DOSTAWY RĘKAWIC JEDNORAZOWYCH


ZMIANA OGLOSZENIA

zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
[1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
04-07-2014

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 10 2014DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
zal5
zal6
[1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
18-06-2014

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 09 2014DOSTAWY MIAŁU WĘGLOWEGO IIA ORAZ WĘGLA KAMIENNEGO KOSTKA zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
- - Informacja o wyborze oferty
06-06-2014

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 08 2014Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego w kwocie 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych) na sfinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Oddziału Chirurgii wraz z instalacjami gazów medycznych dla potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii w SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim”.


ZMIANA OGLOSZENIA

zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
zal5
zal6
zal7
zal8
zal9
zal10
zal11
[1]uwaga
[2]uwaga
[3]uwaga
[4]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
04-06-2014

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 06 2014Dostawa sprzętu medycznego wraz z instalacją i przeszkoleniem personelu Zamawiającego w jego użytkowaniu oraz wyposażenia Oddziału Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim. zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
zal5
[1]uwaga
[2]uwaga
[3]uwaga
[4]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
23-05-2014

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 07 2014DOSTAWY MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI METODĄ PAROWĄ zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
[1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
22-04-2014

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 05 2014DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
[1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
18-03-2014

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 04 2014DOSTAWY ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH I BIUROWYCH zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
- - Informacja o wyborze oferty
18-03-2014

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PO 03 2014DOSTAWY ZAMIENNIKÓW TONERÓW DO DRUKAREK KOMPUTEROWYCH zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
- - -
17-03-2014

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PO 02 2014DOSTAWY OPASEK DO INDENTYFIKACJI PACJENTÓW zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
- - -
07-03-2014

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 03 2014DOSTAWY ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, ARTYKUŁÓW GOSPODARCZYCH, WORKÓW FOLIOWYCH, SPECJALISTYCZNYCH ŚRODKÓW MYJĄCYCH zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
- - Informacja o wyborze oferty
04-03-2014

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PO 01 2014DOSTAWY OPASEK DO INDENTYFIKACJI PACJENTÓW zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
- - -
03-03-2014

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 02 2014Dostawy produktów leczniczych do programów lekowych zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
[1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
26-02-2014

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ POG 01 2014Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim - pobierz plik


- - Informacja o wyborze oferty
01-02-2014

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 01 2014Usługi prania, dezynfekcji, prasowania, naprawy, segregacji i transportu bielizny szpitalnej zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
zal5
zal6
[1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
27-12-2013

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 22 2013DOSTAWY MEDYCZNEGO SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
[1]uwaga
[2]uwaga
[3]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
02-12-2013

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 23 2013DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
[1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
19-11-2013

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 21 2013Dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej dla SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
zal5
zal6
[1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
08-11-2013

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PL 03 2013TRZYLETNIA DZIERŻAWA WIATY MAGAZYNOWEJ I PLACU MANEWROWEGO PRZY ULICY ŁASZCZOWIECKIEJ 9 W TOMASZOWIE LUBELSKIM - - - - - -
07-11-2013

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 20 2013Odbiór i unieszkodliwienie odpadów medycznych i niebezpiecznych z Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim


ZMIANA OGLOSZENIA

zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
zal5
[1]uwaga
[2]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
23-09-2013

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 19 2013Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Oddziału Chirurgii wraz z instalacjami gazów medycznych dla potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii w SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim. pobierz plik


[1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
05-09-2013

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PL 02 2013TRZYLETNIA DZIERŻAWA WIATY MAGAZYNOWEJ I PLACU MANEWROWEGO PRZY ULICY ŁASZCZOWIECKIEJ 9 W TOMASZOWIE LUBELSKIM - - - - -
23-08-2013

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 18 2013DOSTAWY ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
[1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
08-08-2013

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 17 2013DOSTAWY SZWÓW CHIRURGICZNYCH


ZMIANA OGLOSZENIA

zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
[1]uwaga
[2]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
04-08-2013

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 15 2013DOSTAWY GAZÓW MEDYCZNYCH: TLENU, PODTLENKU AZOTU, DWUTLENKU WĘGLA WRAZ Z DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA KRIOGENICZNEGO I BUTLI zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
zal5
[1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
02-08-2013

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 16 2013WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH. zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
- - Informacja o wyborze oferty
24-07-2013

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 11 2013DOSTAWAY ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
[1]uwaga
[2]uwaga
[3]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
16-07-2013

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 14 2013DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH


ZMIANA OGLOSZENIA

zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
[1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
02-07-2013

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 13 2013DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO


ZMIANA OGLOSZENIA

zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
zal5
zal6
[1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
27-06-2013

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 12 2013DOSTAWY MIAŁU WĘGLOWEGO IIA ORAZ WĘGLA KAMIENNEGO KOSTKA zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
- - Informacja o wyborze oferty
24-06-2013

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 10 2013Dostawy produktów leczniczych. zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
[1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
14-06-2013

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PL 01 2013Trzyletnia (z możliwością przedłużenia) dzierżawa placu zlokalizowanego na terenie SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Wyspiańskiego o łącznej powierzchni użytkowej 24 m2, z przeznaczeniem na postawienie pawilonu handlowego (o konstrukcji łatwo rozbieralnej) - - - - - -
28-05-2013

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 09 2013DOSTAWY RĘKAWIC JEDNORAZOWYCH


ZMIANA OGLOSZENIA

zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
[1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
12-04-2013

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 08 2013Dostawy produktów leczniczych. zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
[1]uwaga
[2]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
09-04-2013

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 07 2013DOSTAWA BIELIZNY POŚCIELOWEJ I FARTUCHÓW OCHRONNYCH zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
[1]uwaga
- -
18-03-2013

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 06 2013Dostawy leków: Humira, Enbrel, Remicade, Arava. zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
- - Informacja o wyborze oferty
11-03-2013

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ POG 01 2013USŁUGA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I UBEZPIECZENIA MIENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM, AL. GRUNWALDZKIE 1, 22-600 TOMASZÓW LUBELSKI - pobierz plik


- - -
07-03-2013

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PO 02 2013DOSTAWY ZAMIENNIKÓW TONERÓW DO DRUKAREK KOMPUTEROWYCH zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
- - -
04-03-2013

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 05 2013DOSTAWA BIELIZNY OPERACYJNEJ zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
[1]uwaga
[2]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
14-02-2013

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 04 2013DOSTAWY MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI METODĄ PAROWĄ


ZMIANA OGLOSZENIA

zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
[1]uwaga
[2]uwaga
[3]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
24-01-2013

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PO 01 2013DOSTAWY OPASEK DO INDENTYFIKACJI PACJENTÓW zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
- - -
23-01-2013

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 03 2013Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa i nadbudowa budynku Oddziału Chirurgii wraz z dostosowaniem istniejących pomieszczeń na I piętrze dla potrzeb Oddziału Intensywnej Terapii w SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim”.


ZMIANA OGLOSZENIA

pobierz plik


[1]uwaga
[2]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
21-01-2013

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 02 2013DOSTAWY ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH I BIUROWYCH zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
[1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
16-01-2013

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 01 2013DOSTAWY ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, ARTYKUŁÓW GOSPODARCZYCH, WORKÓW FOLIOWYCH, SPECJALISTYCZNYCH ŚRODKÓW MYJĄCYCH zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
[1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
06-12-2012

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 25 2012DOSTAWY ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, ARTYKUŁÓW GOSPODARCZYCH, WORKÓW FOLIOWYCH, SPECJALISTYCZNYCH SRODKÓW MYJĄCYCH zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
[1]uwaga
[2]uwaga
- -
16-11-2012

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 24 2012DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
[1]uwaga
[2]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
13-11-2012

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 23 2012Odbiór i unieszkodliwienie odpadów medycznych i niebezpiecznych z Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
- - Informacja o wyborze oferty
13-11-2012

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 22 2012DOSTAWA I MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ I URZĄDZEŃ STANOWIĄCYCH ELEMENTY SYSTEMU ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W 5 BUDYNKACH SPZOZ W TOMASZOWIE LUBELSKIM pobierz plik


- - Informacja o wyborze oferty
17-10-2012

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 21 2012DOSTAWA IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH


ZMIANA OGLOSZENIA

zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
[1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
10-10-2012

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ SPRZ 03 2012SPRZEDAŻ AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO - pobierz plik


- - - -
18-09-2012

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PL 02 2012Dzierżawa budynku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności o profilu: spożywczo-gastronomicznym, przemysłowym lub medycznym. - - - - - -
10-09-2012

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 19 2012DOSTAWY MEDYCZNEGO SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO


ZMIANA OGLOSZENIA

zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
[1]uwaga
[2]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
05-07-2012

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 20 2012DOSTAWY SZWÓW CHIRURGICZNYCH zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
[1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
28-06-2012

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 18 2012WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH. zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
- - Informacja o wyborze oferty
21-06-2012

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ SPRZ 02 2012SPRZEDAŻ URZĄDZEŃ ELEKTRO-ENERGETYCZNYCH - pobierz plik


- - - -
15-06-2012

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 17 2012DOSTAWY MIAŁU WĘGLOWEGO IIA ORAZ WĘGLA KAMIENNEGO KOSTKA zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
- - Informacja o wyborze oferty
14-06-2012

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 13 2012DOSTAWAY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
[1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
12-06-2012

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 16 2012DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
zal5
- - Informacja o wyborze oferty
08-06-2012

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 15 2012TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU POGOTOWIA RATUNKOWEGO W TOMASZOWIE LUBELSKIM pobierz plik


- - Informacja o wyborze oferty
28-05-2012

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ SPRZ 01 2012SPRZEDAŻ SPRZĘTU MEDYCZNEGO I NIEMEDYCZNEGO - pobierz plik


- - - -
18-05-2012

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 14 2012UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU NA FINANSOWANIE BIEŻĄCYCH POTRZEB SPZOZ W TOMASZOWIE LUBELSKIM


ZMIANA OGLOSZENIA

pobierz plik


[1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
17-05-2012

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 12 2012TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I DZIAŁU ZAOPATRZENIA SPZPZ PRZY ULICY WYSPIAŃSKIEGO 7 W TOMASZOWIE LUBELSKIM pobierz plik


[1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
14-05-2012

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 11 2012ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA PRZYŁĄCZY ZEWNETRZNEJ INSTALACJI TLENU MEDYCZNEGO DO BUDYNKÓW SZPITALNYCH pobierz plik


[1]uwaga
- -
27-04-2012

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 10 2012Dostawy leku Enbrel. zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
- - Informacja o wyborze oferty
02-04-2012

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 09 2012DOSTAWY RĘKAWIC JEDNORAZOWYCH


ZMIANA OGLOSZENIA

zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
[1]uwaga
[2]uwaga
[3]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
28-03-2012

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 08 2012UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU NA FINANSOWANIE BIEŻĄCYCH POTRZEB SPZOZ W TOMASZOWIE LUBELSKIM pobierz plik


[1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
23-03-2012

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 07 2012Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 3.000.000,00 zł. na finansowanie bieżących potrzeb SPZOZ. zal1załącznik1
zal2załącznik2
pobierz plik


[1]uwaga
- -
19-03-2012

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 06 2012Dostawy produktów leczniczych. zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
[1]uwaga
[2]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
07-03-2012

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ POg 01 2012Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej, Aleje Grunwaldzkie 1, 22-600 Tomaszów Lubelski - zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
- - -
27-02-2012

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PO 01 2012Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej, Aleje Grunwaldzkie 1, 22-600 Tomaszów Lubelski - zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
- - Informacja o wyborze oferty
25-02-2012

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PL 01 2012Sprzedaż reutylizatora do dializatorów kapilarnych DIALISTER FUTURA II - - - - - -
23-02-2012

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 05 2012Dostawy leków: Humira, Enbrel, Remicade. zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
[1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
22-02-2012

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PO 02 2012DOSTAWY ZAMIENNIKÓW TONERÓW DO DRUKAREK KOMPUTEROWYCH zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
- - -
07-02-2012

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 04 2012Obsługa bankowa wraz z przyznaniem kredytu w rachunku bieżącym.


ZMIANA OGLOSZENIA

zal1załącznik1
zal2załącznik2
pobierz plik


[1]uwaga
[2]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
23-01-2012

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 03 2012PRZEBUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ DLA SPZOZ W TOMASZOWIE LUBELSKIM pobierz plik


[1]uwaga
[2]uwaga
[3]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
19-01-2012

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 02 2012DOSTAWY STRZYKAWEK, PRZYRZĄDÓW DO PRZETACZANIA, KANIUL, RĘKAWIC JEDNORAZOWYCH


ZMIANA OGLOSZENIA

zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
[1]uwaga
[2]uwaga
[3]uwaga
- -
13-01-2012

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PO 01 2012Dostaw materiałów i wyposażenia elektrycznego dla potrzeb wykonania robót remontowo-dostosowawczych w Oddziałach: Chirurgii, Laryngologii i Wewnętrznego II w SPZOZ w Tomaszowie Lub - zal1załącznik1
zal2załącznik2
- - - -
04-01-2012

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 01 2012DOSTAWY PROFESJONALNYCH ŚRODKÓW DO CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
- - Informacja o wyborze oferty
22-12-2011

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 29 2011Ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej, Aleje Grunwaldzkie 1, 22-600 Tomaszów Lubelski pobierz plik


- - Informacja o wyborze oferty
21-12-2011

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 28 2011DOSTAWY ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH. zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
[1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
13-12-2011

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 26 2011DOSTAWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ARCHIWIZACJI I ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ MEDYCZNĄ PACJENTÓW WRAZ Z WDROŻENIEM zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
- - Informacja o wyborze oferty
08-12-2011

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 27 2011DOSTAWY ART. PAPIERNICZYCH I BIUROWYCH zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
- - Informacja o wyborze oferty
25-11-2011

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 25 2011PRZEBUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ DLA SPZOZ W TOMASZOWIE LUBELSKIM pobierz plik


[1]uwaga
[2]uwaga
[3]uwaga
- -
15-11-2011

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 21 2011Dostawy materiałów do sterylizacji metodą parową. zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
[1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
24-10-2011

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 24 2011DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
[1]uwaga
[2]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
13-10-2011

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 23 2011Odbiór i unieszkodliwienie odpadów medycznych i niebezpiecznych z Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim


ZMIANA OGLOSZENIA

zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
[1]uwaga
[2]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
11-10-2011

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 20 2011DOSTAWY RĘKAWIC JEDNORAZOWYCH zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
[1]uwaga
[2]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
30-09-2011

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 22 2011DOSTAWY ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, ARTYKUŁÓW GOSPODARCZYCH, WORKÓW FOLIOWYCH, SPECJALISTYCZNYCH SRODKÓW MYJĄCYCH zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
[1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
30-08-2011

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 19 2011DOSTAWY RĘKAWIC JEDNORAZOWYCH zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
- - Informacja o wyborze oferty
17-08-2011

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 18 2011DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM CYFROWEGO APARATU ULTRASONGRAFICZNEGO ORAZ PRZESZKOLENIE PERSONELU MEDYCZNEGO SPZOZ TOMASZÓW LUBELSKI W JEGO OBSŁUDZE zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
[1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
11-08-2011

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 17 2011DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM i PRZYŁĄCZENIEM DO ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ WYPOSAŻENIA CENTRALNEJ STERYLIZATORNII zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
[1]uwaga
[2]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
06-07-2011

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 16 2011DOSTAWY MIAŁU WĘGLOWEGO IIA ORAZ WĘGLA KAMIENNEGO KOSTKA zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
- - Informacja o wyborze oferty
28-06-2011

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 14 2011DOSTAWA IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH


ZMIANA OGLOSZENIA

zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
[1]uwaga
[2]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
20-06-2011

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 15 2011DOSTAWA KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ, KRAWĘŻNIKÓW I OBRZEŻY NA UTWARDZENIE SPZOZ W TOMASZOWIE LUBELSKIM pobierz plik


- - Informacja o wyborze oferty
15-06-2011

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 13 2011REMONT I PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH I PARKINGÓW NA TERENIE SPZOZ W TOMASZOWIE LUBELSKIM pobierz plik


- - Informacja o wyborze oferty
14-06-2011

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 12 2011WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
- - Informacja o wyborze oferty
14-06-2011

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 11 2011DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
[1]uwaga
[2]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
01-06-2011

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PL 02 2011Sprzedaż aparatu rtg t.x-21 LUMINAX - - - - - -
27-05-2011

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PL 01 2011Sprzedaż samochodu sanitarnego Fiat Ducato 2.8D o pojemności silnika 2800 cm3. Rok produkcji 2000 - - - - - -
20-05-2011

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 10 2011REMONT I PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH I PARKINGÓW NA TERENIE SPZOZ W TOMASZOWIE LUBELSKIM pobierz plik


[1]uwaga
- - Informacja o wyborze oferty
06-05-2011

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 08 2011DOSTAWY MEDYCZNEGO SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO


ZMIANA OGLOSZENIA

zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
[1]uwaga
[2]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
29-04-2011

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 09 2011Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego w kwocie 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) na przedsięwzięcie pn. -Zakup sprzętu medycznego i informatyzacja procesów świadczenia usług w SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim w celu podniesienia jakości badań i dostępności do danych medycznych- pobierz plik


- - Informacja o wyborze oferty
27-03-2011

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 07 2011DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
zal5
[1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
15-03-2011

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 06 2011Dostosowanie budynków przychodni zdrowia SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim w celu podniesienia efektywności świadczonych usług pobierz plik


- - Informacja o wyborze oferty
02-03-2011

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 05 2011DOSTAWY SZWÓW CHIRURGICZNYCH zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
[1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
14-02-2011

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 04 2011DOSTAWY LEKÓW: HUMIRA, ENBREL, REMICADE, IMMUNOGLOBULINA LUDZKA zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
[1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
01-02-2011

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 03 2011DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
[1]uwaga
[2]uwaga
[3]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
10-01-2011

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 02 2011Dostawa lampy RTG do tomografu komputerowego SCT-7800 firmy SHIMADZU wraz z montażem i przeprowadzeniem testów akceptacyjnych zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
- - Informacja o wyborze oferty
07-01-2011

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 01 2011USŁUGI PRANIA, DEZYNFEKCJI, PRASOWNIA, NAPRAWY, SEGREGACJI, TRANSPORTU BIELIZNY SZPITANEJ W SPZOZ TOMASZÓW LUBELSKI


ZMIANA OGLOSZENIA

zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
- - Informacja o wyborze oferty
15-12-2010

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PL 05 2010Przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż maszyny pralniczej chemicznego czyszczenia ILSA BASIC i prasy profesjonalnej do odzieży PANTEX - - - - - -
29-11-2010

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 36 2010Zakup sprzętu medycznego i informatyzacja procesów świadczenia usług w SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim w celu podniesienia jakości badań i dostępności do danych medycznych. zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
[1]uwaga
[2]uwaga
[3]uwaga
[4]uwaga
[5]uwaga
[6]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
23-11-2010

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 35 2010DOSTAWY ART. PAPIERNICZYCH I BIUROWYCH zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
- - Informacja o wyborze oferty
15-11-2010

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 34 2010DOSTAWY PROFESJONALNYCH ŚRODKÓW DO CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
[1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
30-09-2010

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 33 2010Odbiór i unieszkodliwienie odpadów medycznych i niebezpiecznych z Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
zal5
[1]uwaga
[2]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
23-09-2010

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 32 2010Dostawa 3 ambulansów sanitarnych w tym: 1 ambulansu sanitarnego podstawowego P z wyposażeniem medycznym i 2 ambulansów sanitarnych specjalistycznych S z wyposażeniem medycznym zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
[1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
20-09-2010

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 30 2010DOSTAWY ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH. zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
[1]uwaga
[2]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
15-09-2010

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 31 2010BUDOWA DRUGIEGO WEJŚCIA DO APTEKI SZPITALNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
zal5
zal6
zal7
- - -
14-09-2010

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PL 04 2010TRZYLETNIA DZIERŻAWA WIATY MAGAZYNOWEJ, POMIESZCZEŃ WARSZTATU MECHANICZNEGO, PLACU MANEWROWEGO PRZY ULICY ŁASZCZOWIECKIEJ 9 W TOMASZOWIE LUBELSKIM - - - - - -
24-08-2010

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 29 2010DOSTAWY ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, ARTYKUŁÓW GOSPODARCZYCH, WORKÓW FOLIOWYCH, SPECJALISTYCZNYCH SRODKÓW MYJĄCYCH zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
[1]uwaga
[2]uwaga
[3]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
20-08-2010

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 28 2010DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
[1]uwaga
[2]uwaga
[3]uwaga
[4]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
17-08-2010

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PL 03 2010TRZYLETNIA DZIERŻAWA WIAT MAGAZYNOWYCH, POMIESZCZEŃ WARSZTATU MECHANICZNEGO, PLACU MANEWROWEGO PRZY ULICY ŁASZCZOWIECKIEJ 9 W TOMASZOWIE LUBELSKIM - - - - - -
09-08-2010

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 27 2010DOSTAWY MEDYCZNEGO SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
[1]uwaga
[2]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
23-07-2010

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 25 2010Dostawa wraz z montażem i przeszkoleniem personelu Zamawiającego w użytkowaniu - sterylizatora parowego, przelotowego oraz płuczek-dezynfektorów zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
[1]uwaga
[2]uwaga
[3]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
22-07-2010

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 26 2010DOSTAWA BIELIZNY OPERACYJNEJ zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
- - Informacja o wyborze oferty
21-07-2010

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 24 2010DOSTAWY MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI METODĄ PAROWĄ zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
[1]uwaga
[2]uwaga
[3]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
20-07-2010

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 23 2010DOSTAWA WÓZKÓW I MEBLI SZPITALNYCH zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
- - Informacja o wyborze oferty
05-07-2010

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 22 2010DOSTAWY RĘKAWIC JEDNORAZOWYCH. zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
[1]uwaga
[2]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
29-06-2010

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 21 2010DOSTAWA ŁÓŻEK I SZAFEK SZPITALNYCH zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
[1]uwaga
[2]uwaga
[3]uwaga
[4]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
21-06-2010

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 20 2010DOSTAWA BIELIZNY POŚCIELOWEJ, CHIRURGICZNEJ, ODZIEŻY OCHRONNEJ. zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
[1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
16-06-2010

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 19 2010Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego w kwocie 3.600.000,00 zł (trzy miliony sześćset tysięcy złotych) na przedsięwzięcie pn. -Zakup sprzętu medycznego i informatyzacja procesów świadczenia usług w SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim w celu podniesienia jakości badań i dostępności do danych medycznych- pobierz plik


[1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
15-06-2010

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 17 2010DOSTAWY MIAŁU WĘGLOWEGO IIA ORAZ WĘGLA KAMIENNEGO KOSTKA zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
- - Informacja o wyborze oferty
14-06-2010

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 18 2010DOSTAWA REUTYLIZATORA DO DIALIZATORÓW KAPILARNYCH. zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
- - -
31-05-2010

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 16 2010DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH.


ZMIANA OGLOSZENIA

zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
[1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
19-05-2010

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 15 2010DOSTAWY RĘKAWIC JEDNORAZOWYCH. zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
[1]uwaga
[2]uwaga
- -
17-05-2010

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PO 04 2010Zainstalowanie i uruchomienie SYSTEMU TELEWIZJI SZPITALNEJ DO ODPŁATNEGO ODBIORU PROGRAMÓW TELEWIZJI PUBLICZNEJ - - - - -
04-05-2010

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 11 2010Dostawa 3 ambulansów sanitarnych w tym: 1 ambulansu sanitarnego podstawowego P z wyposażeniem medycznym i 2 ambulansów sanitarnych specjalistycznych S z wyposażeniem medycznym zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
[1]uwaga
- -
30-04-2010

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 14 2010Usługi zarządzania projektem o nazwie Termomodernizacja budynków Szpitala SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim. zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
- - Informacja o wyborze oferty
27-04-2010

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 13 2010Dostawy materiałów i wyposażenia elektrycznego dla potrzeb wykonania robót remontowych dostosowujących oddział Ginekologiczny, Wewnętrzny II i Reumatologiczny do przepisów prawa pobierz plik


[1]uwaga
- -
21-04-2010

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 12 2010Dostawy gazów medycznych (leki – tlen medyczny, podtlenek azotu medyczny, wyroby medyczne – dwutlenek węgla medyczny) i technicznych (tlen techniczny i acetylen techniczny) wraz z dzierżawą zbiornika kriogenicznego i butli zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
- - Informacja o wyborze oferty
01-04-2010

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 10 2010DOSTAWY IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
[1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
01-04-2010

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 09 2010Dostawa wraz z montażem i przeszkoleniem personelu Zamawiającego w użytkowaniu - aparatu RTG ze stołem do zdjęć kostnych, kolumną lampy rtg, stojakiem do zdjęć płuc, systemem pośredniej radiografii cyfrowej (CR) i niezbędnym wyposażeniem zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
[1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
25-03-2010

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 08 2010WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
- - Informacja o wyborze oferty
16-03-2010

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 07 2010DOSTAWY MEDYCZNEGO SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
[1]uwaga
[2]uwaga
[3]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
09-03-2010

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 06 2010DOSTAWA ZESTAWU DO PRÓB WYSIŁKOWYCH WRAZ Z BIEŻNIĄ zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
[1]uwaga
- -
04-03-2010

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PL 05 2010DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
- - Informacja o wyborze oferty
22-02-2010

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PL 02 2010TRZYLETNIA DZIERŻAWA BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE APTEKI OGÓLNODOSTĘPNEJ ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 06.09.2001 PRAWO FARMACEUTYCZNE - zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
- - -
11-02-2010

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 04 2010DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
zal5
- - Informacja o wyborze oferty
10-02-2010

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PL 01 2010Sprzedaż samochodu osobowego: DAEWOO – FSO Typ B40CEB Polonez Kombi Plus o pojemności silnika 1600 cm3. Rok produkcji 2000 (LTM W562) o przebiegu 746000 km - - - - - -
25-01-2010

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 03 2010DOSTAWY SZWÓW CHIRURGICZNYCH pobierz plik


- - Informacja o wyborze oferty
25-01-2010

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 02 2010Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na "Dostosowanie przychodni SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim w celu podniesienia efektywności świadczonych usług" pobierz plik


- - -
14-01-2010

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 01 2010OBSŁUGA BANKOWA WRAZ Z PRZYZNANIEM KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
zal5
zal6
zal7
zal8
zal9
zal10
zal11
zal12
[1]uwaga
[2]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
03-12-2009

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 41 2009USŁUGI PRANIA, DEZYNFEKCJI, PRASOWANIA, NAPRAWY, SEGREGACJI I TRANSPORTU BIELIZNY SZPITALNEJ W SPZOZ TOMASZÓW LUBELSKI zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
zal5
zal6
- - Informacja o wyborze oferty
25-11-2009

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 39 2009USŁUGI ZARZĄDZANIA PROJEKTEM O NAZWIE "DOSTOSOWANIE SPZOZ W TOMASZOWIE LUBELSKIM DO WYMOGÓW PRAWA W CELU PODNIESIENIA JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG MEDYCZNYCH". pobierz plik


- - Informacja o wyborze oferty
24-11-2009

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 38 2009PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA, INSTALACJA, URUCHOMIENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO (KONFIGURACJA, MIGRACJA DANYCH, PRZESZKOLENIE UŻYTKOWNIKÓW I ADMINISTRATORÓW SYSTEMU). zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
zal5
zal6
zal7
zal8
zal9
zal10
zal11
zal12
zal13
zal14
zal15
zal16
zal17
zal18
[1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
23-11-2009

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 37 2009OBSŁUGA BANKOWA WRAZ Z PRZYZNANIEM KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
zal5
zal6
zal7
zal8
zal9
zal10
zal11
zal12
[1]uwaga
[2]uwaga
[3]uwaga
- -
13-11-2009

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 40 2009DOSTOSOWANIE SPZOZ W TOMASZOWIE LUBELSKIM DO WYMOGÓW PRAWA W CELU PODNIESIENIA JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG MEDYCZNYCH pobierz plik


[1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
06-11-2009

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 34 2009DOSTAWY ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH I BIUROWYCH zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
- - -
05-11-2009

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 36 2009DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH. zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
zal5
zal6
[1]uwaga
[2]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
02-11-2009

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 35 2009DOSTAWY REMICADE I ENBREL. zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
zal5
zal6
[1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
20-10-2009

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 33 2009DOSTAWY ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH I BIUROWYCH zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
- - -
28-09-2009

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 32 2009TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SZPITALNYCH I BUDYNKÓW PRZYCHODNI ZDROWIA PLUS BUDOWA KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH pobierz plik


[1]uwaga
[2]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
24-09-2009

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 31 2009DOSTOSOWANIE SPZOZ W TOMASZOWIE LUBELSKIM DO WYMOGÓW PRAWA W CELU PODNIESIENIA JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG MEDYCZNYCH


ZMIANA OGLOSZENIA

pobierz plik


[1]uwaga
[2]uwaga
- -
22-09-2009

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 30 2009DOSTAWY PROFESJONALNYCH ŚRODKÓW DO CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI - [1]uwaga
[2]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
07-09-2009

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 29 2009DOSTAWA 2 AMBULANSÓW SANITARNYCH Z WYPOSAŻENIEM MEDYCZNYM


ZMIANA OGLOSZENIA

- [1]uwaga
[2]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
06-08-2009

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 28 2009Okresowa kontrola stanu technicznego przewodów kominowych w budynkach SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy Prawo Budowlane. - - - -
03-08-2009

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 27 2009DOSTAWA APARATÓW DO HEMODIALIZ, FOTELI DO DIALIZ, LINII KRWI, CZĘŚCI I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH STACJI UZDATNIANIA WODY - [1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
30-07-2009

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 26 2009DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU. zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
zal5
[1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
29-07-2009

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 24 2009DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH. zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
zal5
zal6
[1]uwaga
[2]uwaga
[3]uwaga
[4]uwaga
[5]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
29-07-2009

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 25 2009USŁUGI W ZAKRESIE ODPADÓW MEDYCZNYCH – ODBIÓR WŁASNYM TRANSPORTEM I UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW MEDYCZNYCH I NIEBEZPIECZNYCH Z SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM. zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
zal5
zal6
zal7
zal8
- - Informacja o wyborze oferty
14-07-2009

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 21 2009DOSTAWA, INSTALACJA, URUCHOMIENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO (KONFIGURACJA, MIGRACJA DANYCH, PRZESZKOLENIE UŻYTKOWNIKÓW I ADMINISTRATORÓW SYSTEMU).


ZMIANA OGLOSZENIA

zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
zal5
zal6
zal7
zal8
zal9
zal10
zal11
zal12
zal13
zal14
zal15
zal16
zal17
zal18
[1]uwaga
[2]uwaga
[3]uwaga
[4]uwaga
[5]uwaga
[6]uwaga
[7]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
08-07-2009

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 22 2009DOSTAWY ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH zal1załącznik1
zal2załącznik2
zal3
zal4
zal5
zal6
[1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
08-07-2009

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 23 2009DOSTAWA 2 AMBULANSÓW SANITARNYCH Z WYPOSAŻENIEM MEDYCZNYM - [1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
06-07-2009

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PO 01 2009Sprzedaż budynku gospodarczego do rozbiórki. - - - - - -
30-06-2009

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 20 2009DOSTAWY ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, ARTYKUŁÓW GOSPODARCZYCH, WORKÓW FOLIOWYCH I SPECJALISTYCZNYCH ŚRODKÓW MYJĄCYCH - - - Informacja o wyborze oferty
18-06-2009

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 19 2009DOSTAWY MIAŁU WĘGLOWEGO IIA ORAZ WĘGLA KAMIENNEGO "KOSTKA" TRANSPORTEM SAMOWYŁADOWCZYM WYKONAWCY DO SKŁADU ZAMAWIAJĄCEGO, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W TOMASZOWIE LUBELSKIM PRZY AL. GRUNWALDZKICH 1. - - - Informacja o wyborze oferty
16-06-2009

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 18 2009DOSTAWA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO - [1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
12-06-2009

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 17 2009DOSTAWA 4 SZTUK ZMYWAREK DO NACZYŃ STOŁOWYCH Z FUNKCJĄ WYPARZANIA - - - Informacja o wyborze oferty
10-06-2009

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 16 2009DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU - [1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
06-05-2009

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 12 2009DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH. - [1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
04-05-2009

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 15 2009NAPRAWY BIEŻĄCE I PRZEGLĄDY TECHNICZNE SAMOCHODÓW BĘDĄCYCH NA WYPOSAŻENIU SPZOZ TOMASZÓW LUBELSKI - - - Informacja o wyborze oferty
22-04-2009

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 14 2009DOSTAWY MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI METODĄ PAROWĄ. - [1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
21-04-2009

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 13 2009DOSTAWY RĘKAWIC JEDNORAZOWYCH I SEKCYJNYCH. - [1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
06-04-2009

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 11 2009Dostawy testów paskowych ACCU-CHEK GO - [1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
09-03-2009

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 10 2009DOSTAWY REMICADE, ENBREL I ARAVA. - - - Informacja o wyborze oferty
05-03-2009

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 09 2009Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego trzyletniego w wysokości 6.000.000 zł na przedsięwzięcie pn.„Termomodernizacja budynków szpitalnych i budynków przychodni zdrowia oraz instalacja kolektorów słonecznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim” - [1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
24-02-2009

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 08 2009UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ W TOMASZOWIE LUBELSKIM - - - Informacja o wyborze oferty
11-02-2009

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 07 2009WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW SZPITALNYCH I BUDYNKÓW PRZYCHODNI ZDROWIA ORAZ INSTALACJĘ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W SPZOZ TOMASZÓW LUBELSKI - [1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
09-02-2009

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 06 2009Wykonanie projektu technicznego układu pomiarowego wraz z uzgodnieniami oraz montażu i opomiarowania w energię elektryczną SPZOZ Tomaszów Lubelski. - - - Informacja o wyborze oferty
06-02-2009

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 05 2009DOSTAWY BŁON I ODCZYNNIKÓW RTG. - [1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
06-02-2009

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 04 2009DOSTAWA PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH DO TESTÓW PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ RADIOLOGICZNYCH - - - Informacja o wyborze oferty
23-01-2009

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 03 2009WYKONANIE TESTÓW SPECJALISTYCZNYCH DLA RENTGENODIAGNOSTYKI - - - Informacja o wyborze oferty
08-01-2009

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 01 2009DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH I MEDYCZNYCH - [1]uwaga
- -
07-01-2009

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 02 2009SPRZEDAŻ I DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO - [1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
21-11-2008

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 30 2008Dostawy tlenu medycznego w butlach własnych wykonawcy o poj. 40 L á 6,40 m3 i dwutlenku węgla medycznego w butlach własnych wykonawcy o poj. 10 L á 7,50 kg oraz własnym środkiem transportu do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim. - - - Informacja o wyborze oferty
19-11-2008

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 31 2008DOSTAWA ZESTAWU KOMPUTEROWEGO I DRUKARKI LASEROWEJ - - - -
17-11-2008

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PO 05 2008Trzyletnia dzierżawę obiektów usytuowanych przy ulicy Łaszczowieckiej 9 w Tomaszowie Lubelskim. - - - - - -
10-11-2008

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 28 2008DOSTAWY SZWÓW CHIRURGICZNYCH - - - Informacja o wyborze oferty
10-11-2008

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 29 2008SUKCESYWNE DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA POTRZEB SPZOZ TOMASZÓW LUBELSKI - [1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
24-10-2008

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PO 04 2008Trzyletnia dzierżawa pomieszczeń warsztatu mechanicznego o powierzchni użytkowej 352,40 m2 i placu manewrowego przy ulicy Łaszczowieckiej 9 w Tomaszowie Lubelskim. - - - - - -
17-10-2008

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 27 2008DOSTAWY MIAŁU WĘGLOWEGO IIA ORAZ WĘGLA KAMIENNEGO "KOSTKA". - - - Informacja o wyborze oferty
13-10-2008

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 26 2008DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH I DIPEPTIVEN. - [1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
08-10-2008

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 25 2008DOSTAWA 2 ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH - - - Informacja o wyborze oferty
01-10-2008

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 24 2008DOSTAWY MIAŁU WĘGLOWEGO IIA ORAZ WĘGLA KAMIENNEGO "KOSTKA". - - - -
25-09-2008

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 23 2008WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ I PRZYCHODNI REJONOWEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM - - - Informacja o wyborze oferty
19-09-2008

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 22 2008OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH, MAJĄCYCH NA CELU DOSTOSOWANIE BUDYNKÓW I POMIESZCZEŃ WCHODZĄCYCH W SKŁAD SPZOZ-U W TOMASZOWIE LUBELSKIM DO WYMOGÓW ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 10 LISTOPADA 2006 ROKU. - - - Informacja o wyborze oferty
10-09-2008

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 21 2008DOSTAWY IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH DLA POTRZEB SPZOZ TOMASZÓW LUBELSKI - [1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
09-09-2008

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 20 2008DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH I PAPIERNICZYCH - - - Informacja o wyborze oferty
22-08-2008

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PO 05 2008Dzierżawa pomieszczenia w budynku przychodni w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Petera 1, z przeznaczeniem na pomieszczenie socjalne. - - - - - -
22-08-2008

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 18 2008DOSTAWY PROFESJONALNYCH ŚRODKÓW DO CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI - - - Informacja o wyborze oferty
22-08-2008

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 19 2008USŁUGI W ZAKRESIE ODPADÓW MEDYCZNYCH I WETERYNARYJNYCH – ODBIÓR I UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW MEDYCZNYCH, WETERYNARYJNYCH I NIEBEZPIECZNYCH Z SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM - - - Informacja o wyborze oferty
14-08-2008

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 17 2008DOSTAWY SRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH. - [1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
11-08-2008

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 16 2008DOSTAWY MIAŁU WĘGLOWEGO IIA ORAZ WĘGLA KAMIENNEGO "KOSTKA". - - - -
09-07-2008

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PO 04 2008Dzierżawa wiaty magazynowej Nr 3, pomieszczeń warsztatu mechanicznego, placu manewrowego przy ulicy Łaszczowieckiej 9 w Tomaszowie Lubelskim. - - - - - -
25-06-2008

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 14 2008DOSTAWY EPOETYNY. - - - Informacja o wyborze oferty
25-06-2008

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 15 2008DOSTAWY PAPIERU TOALETOWEGO, RĘCZNIKÓW I PRZEŚCIERADEŁ JEDNORAZOWEGO UŻYTKU. - [1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
19-06-2008

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PO 03 2008Dzierżawa wiaty magazynowej Nr 3, pomieszczeń warsztatu mechanicznego, placu manewrowego przy ulicy Łaszczowieckiej 9 w Tomaszowie Lubelskim. - - - - - -
02-06-2008

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 12 2008DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH I GAZU MEDYCZNEGO N20. - [1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
21-05-2008

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 13 2008DOSTAWY ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, ARTYKUŁÓW GOSPODARCZYCH, WORKÓW FOLIOWYCH. - - - Informacja o wyborze oferty
30-04-2008

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 11 2008DOSTAWY ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, ARTYKUŁÓW GOSPODARCZYCH, WORKÓW FOLIOWYCH. - [1]uwaga
- -
18-04-2008

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 10 2008DOSTAWA KONCENTRATÓW DO HEMODIALIZ, IGIEŁ DO HEMODIALIZY I DIALIZATORÓW. - - - Informacja o wyborze oferty
15-04-2008

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PL 01 2009Dzierżawa pomieszczeń o powierzchni użytkowej 88,74 m2, zlokalizowanych w piwnicach budynku głównego szpitala, na działce położonej w Tomaszowie Lubelskim, oznaczonej nr 78 na arkuszu 30, z przeznaczeniem na wykonywanie usług medycznych w zakresie badań rezonansu magnetycznego. - - - - -
03-04-2008

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 09 2008DOSTAWA MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI METODĄ PAROWĄ. - [1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
02-04-2008

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 08 2008DOSTAWA UBRAŃ CHIRURGICZNYCH, PRZEŚCIERADEŁ, KOMPRESÓW, FARTUCHÓW, KOŁDER, PODUSZEK, PODKŁADÓW, RĘCZNIKÓW, PIŻAM, WORKÓW. - [1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
27-03-2008

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 07 2008DOSTAWY SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU PRZEZNACZONEGO DLA POTRZEB SPZOZ TOMASZÓW LUBELSKI - [1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
14-03-2008

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 06 2008DOSTAWA REMICADE, ENBREL I ARAVA. - [1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
14-03-2008

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 04 2008DOSTAWA RĘKAWIC JEDNORAZOWYCH - - - Informacja o wyborze oferty
07-03-2008

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 05 2008DOSTAWA ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH Z SYSTEMAMI OPERACYJNYM I PAKIETAMI BIUROWYMI, MONITORÓW LCD, WIELOFUNCYJNYCH URZĄDZEŃ LASEROWYCH (DRUKARKA / KOPIARKA / SKANER W JEDNYM), DRUKARKI LASEROWEJ, NISZCZAREK ORAZ PODZESPOŁÓW KOMUTEROWYCH - - - Informacja o wyborze oferty
20-02-2008

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PO 02 2008Dzierżawa pomieszczenia w budynku przychodni w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Petera 1, z przeznaczeniem na wykonywanie usług medycznych. - - - - - -
01-02-2008

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 02 2008DOSTAWY BŁON, ODCZYNNIKÓW RTG, WKŁADÓW JEDNORAZOWYCH DO ZESTAWU AUTOMATYCZNEGO WSTRZYKIWANIA KONTRASTU CT - [1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
31-01-2008

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 03 2008DOSTAWY OBUWIA OCHRONNEGO, BIELIZNY OPERACYJNEJ, FARTUCHÓW, BIELIZNY POŚCIELOWEJ, KOŁDER, RĘCZNIKÓW. - [1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
23-01-2008

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 01 2008Wykonanie projektu wykonawczego i kosztowego zadania inwestycyjnego pod nazwą "Remont budynku oddziałów zakaźnych w SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim z dostosowaniem do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. r. (Dz. U. nr 213, poz. 1568)" - [1]uwaga
- -
02-01-2008

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PO 01 2008Dzierżawa pomieszczeń w budynku przychodni w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Petera 1, z przeznaczeniem na wykonywanie usług medycznych. - - - - - -
28-12-2007

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 30 2007DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM, PRZESZKOLENIE PERSONELU MEDYCZNEGO SPZOZ TOMASZÓW LUBELSKI W OBSŁUDZE DOSTARCZONEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO TJ.: SYSTEM MONITOROWANIA, 6 STANOWISK + CENTRALA - kpl 1; RESPIRATOR STACJONARNY DO WENTYLACJ DOROSŁYCH (UNIWERSALNY) - szt. 1; ZESTAW VIDEOGASTROSKOP I VIDEOKOLONOSKOP Z PEŁNYM WYPOSAŻENIEM - kpl 1; ZESTAW TREPANACYJNY Z OPCJĄ ORTOPEDYCZNĄ - kpl 1; APARAT USG - 1 szt.; KARDIOMONITORY - 4 szt.; AUTOMATYCZNA MYJKA, DEZYNFEKTOR DO ENDOSKOPÓW - 1 szt. APARATY EKG - 5 szt. - [1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
21-12-2007

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 29 2007DOSTAWY PALIW PŁYNNYCH - - - Informacja o wyborze oferty
29-11-2007

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 28 2007DOSTAWY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH DO APTEKI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZOZ TOMASZÓW LUBELSKI - [1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
17-10-2007

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 27 2007DOSTAWY TLENU SPRĘŻONEGO MEDYCZNEGO W BUTLACH WŁASNYCH WYKONAWCY O POJ. 40 L á 6,40 m3 ORAZ WŁASNYM ŚRODKIEM TRANSPORTU W ILOŚCI 30 000 m3 ROCZNIE DO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZOZ TOMASZÓW LUBELSKI - - - Informacja o wyborze oferty
14-09-2007

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 26 2007DOSTAWY LINII KRWI, STERYDIALU, PASKÓW WSKAŹNIKOWYCH - - - Informacja o wyborze oferty
03-09-2007

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 25 2007DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO W ILOŚCI 5000 l DO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM - - - -
17-08-2007

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 24 2007WYKONANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM - - - Informacja o wyborze oferty
16-08-2007

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 23 2007DOSTAWY SZWÓW CHIRURGICZNYCH WCHŁANIALNYCH I NIEWCHŁANIALNYCH - [1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
14-08-2007

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 22 2007DOSTAWY ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH, MYJĄCYCH ORAZ SPRZĘTU DO MYCIA, SZOROWANIA, POLEROWANIA I ODKURZANIA - - - Informacja o wyborze oferty
09-08-2007

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 21 2007USŁUGI W ZAKRESIE ODPADÓW MEDYCZNYCH - ODBIÓR I UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW MEDYCZNYCH I NIEBEZPIECZNYCH Z SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM - - - Informacja o wyborze oferty
01-08-2007

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 20 2007WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ I PRZYCHODNI REJONOWEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM - - - Informacja o wyborze oferty
09-07-2007

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 19 2007DOSTAWY MIAŁU WĘGLOWEGO IIA ORAZ WĘGLA KAMIENNEGO "KOSTKA". - - - Informacja o wyborze oferty
04-07-2007

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 16 2007DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH I PAPIERNICZYCH. - - - Informacja o wyborze oferty
21-06-2007

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 18 2007WYKONANIE REMONTU POMIESZCZEŃ ADMINISTRACYJNYCH (I-PIETRO) W SPZOZ TOMASZÓW LUBELSKI. - - - Informacja o wyborze oferty
19-06-2007

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PO 05 2007Rozbiórka budynków po oddziałach neurologii i choroby płuc. - - - - - -
06-06-2007

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 17 2007DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO. - [1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
04-06-2007

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 15 2007DOSTAWY IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH - [1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
01-06-2007

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 14 2007DOSTAWY ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH. - [1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
29-05-2007

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 13 2007DOSTAWY ARTYKUŁÓW TECHNICZNYCH. - - - Informacja o wyborze oferty
02-05-2007

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PO 04 2007Dzierżawa przez okres 10 lat zbiornika wodnego wraz z przyległym terenem, zlokalizowanego przy ul. Łaszczowieckiej w Tomaszowie Lubelskim. - - - - - -
27-04-2007

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 12 2007DOSTAWY OSTRZY CHIRURGICZNYCH , SPRZĘTU DO PIELĘGNACJI DRÓG ODDECHOWYCH, ZESTAWÓW DO KANIULACJI, CEWNIKÓW, ELEKTROMEDYCYNY. - [1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
23-04-2007

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 11 2007DOSTAWY PRODUKTÓW LECZNICZYCH, GAZU N2O DO APTEKI SPZOZ W TOMASZOWIE LUBELSKIM - [1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
06-04-2007

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 10 2007DOSTAWY ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, ARTYKUŁÓW GOSPODARCZYCH, WORKÓW FOLIOWYCH. - [1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
15-03-2007

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 09 2007UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPZOZ W TOMASZOWIE LUBELSKIM - - - Informacja o wyborze oferty
12-03-2007

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PO 03 2007Dzierżawa pomieszczeń w budynku przychodni w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Petera 1, z przeznaczeniem na wykonywanie usług medycznych. - - - - - -
07-02-2007

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 08 2007DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA POTRZEB STACJI DIALIZ SPZOZ TOMASZÓW LUBELSKI - [1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
05-02-2007

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 07 2007DOSTAWY SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU - [1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
25-01-2007

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 06 2007DOSTAWY KONCENTRATÓW DO HEMODIALIZ - - - Informacja o wyborze oferty
23-01-2007

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PO 02 2007Dzierżawa pomieszczeń w budynku przychodni w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Petera 1, z przeznaczeniem na wykonywanie usług medycznych. - - - - - -
19-01-2007

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 05 2007DOSTAWY MATERIAŁÓW DO STERYLIZACJI METODĄ PAROWĄ - [1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
19-01-2007

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 04 2007DOSTAWY BŁON I ODCZYNNIKÓW RTG - [1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
16-01-2007

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 03 2007DOSTAWY RĘKAWIC JEDNORAZOWYCH - [1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
09-01-2007

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PO 01 2007Sprzedaż budynków do rozbiórki. - - - - - -
05-01-2007

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 02 2007DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH RÓŻNYCH, LEKÓW PSYCHOTROPOWYCH, REMICADE, ENBREL I ARAVA - [1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
03-01-2007

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 01 2007DOSTAWY DRUKÓW MEDYCZNYCH ORAZ POWSZECHNEGO UŻYTKU. - [1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
08-12-2006

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 28 2006LIKWIDACJĘ OSADNIKÓW ŚCIEKÓW (GNILNYCH) ORAZ STUDNI (ODWIERTU) - - - Informacja o wyborze oferty
05-12-2006

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 27 2006OBSŁUGA BANKOWA PRZEZ OKRES TRZECH LAT - [1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
04-12-2006

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 26 2006SPRZEDAŻ I DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH PRZEZNACZONYCH DLA POTRZEB SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM. - - - Informacja o wyborze oferty
26-10-2006

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 25 2006Dostawa materiałów opatrunkowych przeznaczonych dla potrzeb Apteki SPZOZ Tomaszów Lubelski - [1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
19-10-2006

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 24 2006DOSTAWA BATERII AKUMULATOROWYCH TYP SBL.100-12I Z WYMIANA I UTYLIZACJĄ STARYCH - [1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
26-09-2006

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 23 2006DOSTAWA BIELIZNY POŚCIELOWEJ, PODKŁADÓW FLANELOWYCH, KOCÓW WEŁNIANYCH, RĘCZNIKÓW, PIDŻAM, PODUSZEK, PODKŁADÓW GUMOWYCH - [1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
25-09-2006

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 22 2006Dostawy tlenu medycznego w butlach własnych wykonawcy o poj. 40 L á 6,40 m3 oraz własnym środkiem transportu w ilości 25 000 m3 rocznie do SPZOZ Tomaszów Lubelski - [1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
22-09-2006

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 21 2006DOSTAWA ZESTAWU KOMPUTEROWEGO Z SYSTEMEM OPERACYJNYM I PAKIETEM BIUROWYM, MONITORA LCD, TRZECH URZĄDZEŃ WIELOFUNCYJNYCH LASEROWYCH (DRUKARKA / FAKS / KOPIARKA / SKANER W JEDNYM), KSEROKOPIARKI FORMATU A3, KSEROKOPIARKI FORMATU A4 - [1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
08-09-2006

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 20 2006ŚWIADCZENIE DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM KOMPLEKSOWYCH USŁUG W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W OBIEKTACH ZAMAWIAJĄCEGO, JAK TEŻ WYKONYWANIA CZYNNOŚCI POMOCNICZYCH PRZY PACJENCIE NA ZLECENIE PERSONELU MEDYCZNEGO. - [1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
28-08-2006

Status:
Zakonczono
 
SPZOZ PN 19 2006Świadczenie kompleksowych usług w zakresie prania, dezynfekcji, prasowania, naprawy, segregacji i transportu bielizny szpitalnej, przez okres trzech lat - [1]uwaga
- Informacja o wyborze oferty
20-07-2006

Status:
Postpowanie zakoczone
SPZOZ PN 17 2006Dostawy linii krwi, koncentratów do hemodializy, sterydialu - [1]uwaga
- - Informacja o wyborze oferty
28-06-2006

Status:
Postpowanie zakoczone
SPZOZ PN 18 2006Usługi w zakresie odpadów medycznych - [1]uwaga
- - Informacja o wyborze oferty
16-06-2006

Status:
Postpowanie zakoczone
SPZOZ PN 16 2006Wywóz nieczystości stałych z Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej i Przychodni Rejonowej w Tomaszowie Lubelskim - - - - Informacja o wyborze oferty
13-06-2006

Status:
Postpowanie zakoczone
SPZOZ PN 15 2006Dostawy szwów chirurgiczny-ch - [1]uwaga
- - Informacja o wyborze oferty

» ARCHIWUM «

SP ZOZ
Tomaszów Lubelski
Główna | O nas | Zamówienia publiczne | Mapa dojazdu | Kontakt | Uwagi do strony
© 2009 SP ZOZ Tomaszów Lubelski. Prawa zastrzeżone.