Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Tomaszowie Lubelskim
 
            
 

Witamy na naszej stronie!                                                                                    

.: Oddziały :: Oddział Internistyczno-Kardiologiczny :.
Oddziały: Chirurgii Ogólnej i Urazowej z Pododdziałem Dziecięcym Wewnętrzny Dziecięcy Reumatologiczny Laryngologiczny Obserwacyjno-Zakaźny dla Dorosłych Obserwacyjno-Zakaźny Dziecięcy Noworodkowy Ginekologiczno-Położniczy Internistyczno-Kardiologiczny Wewnętrzny z profilem geriatrycznym Gruźlicy i Chorób Płuc Neurologii i Leczenia Padaczek Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dział Anestezjologii
Oddział Internistyczno-Kardiologiczny
Kierownik Oddziału lek. med. Piotr Gozdek
specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog
Zastępca Kierownika lek. med. Artur Kawałko
specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog
Pielęgniarka Koordynująca mgr Lucyna Podhajna-Wojtowicz
Pozostałe pielęgniarki specjalistki
telefony
Kierownik Oddziału846 644 411 w. 458
Gabinety lekarskie846 644 411 w. 376, 323, 324, 325, 470
Dyżurki pielęgniarek846 644 411 w. 430, 437
Dla pacjentów846 644 411 w. 502
lekarze
 • lek. med. Barbara Bilewicz - specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. med. Magdalena Błaszczak - specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. med. Beata Cerkiewicz - specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. med. Dominika Garbarczuk-Herda - rezydent chorób wewnętrznych
 • lek. med. Stanisław Kłak - specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. med. Anna Rosołowska - lekarz chorób wewnętrznych, specjalista radioterapii onkologicznej
 • lek. med. Artur Skuza - rezydent chorób wewnętrznych
 • Sylwia Skorupska - mgr fizjoterapii

Oddział Internistyczno-Kardiologiczny jest największym naszym oddziałem szpitalnym, posiada Salę Intensywej Opieki Kardiologicznej.

Historia Oddziału Wewnętrznego sięga lat przedwojennych i na podstawie kronik szpitalnych wiadomo, że w latach 1930-1936 Oddział liczył od 62 do 78 łóżek i było w nim leczonych od 1400 do 1600 pacjentów rocznie.

W latach przedwojennych i powojennych ordynatorem oddziału była Dr Janina Borysewicz a następnie Dr Irena Dziubanowska-Mazur. W połowie lat 60-tych Ordynatorem został Dr Tadeusz Chmiel, absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, specjalista kardiolog. W tym też czasie Oddział został wyposażony w pierwszy aparat EKG i było to przez pewien okres jedyne tego typu urządzenie wśród okolicznych powiatowych szpitali. Następnie oddział został wyposażony w fonokardiograf. Pozwolił on na osłuchiwanie tonów serca z zapisem graficznym i przez wiele lat miał kluczowe znaczenie w kwalifikowaniu wad serca do operacji kardiochirurgicznych. Chorzy po zdiagnozowaniu byli kierowani do ośrodków kardiochirurgii w Polsce.

W latach 70-tych oddział został rozbudowany, zmodernizowany oraz zwiększono w nim liczbę łóżek.

Kolejnym etapem było utworzenie siedmiołóżkowej Sali intensywnego Nadzoru kardiologicznego, wyposażonej w łóżka do intensywnej terapii, kardiomonitory, aparaty do EKG, defibrylator z opcją kardiowersji.

W 1993 roku Ordynatorem Oddziału została lek. med. Elżbieta Hałasa, która pełniła tą funkję do 2009 roku. W tym czasie przeprowadzono modernizację oddziału, w tym zakup echokardiografu, Holtera EKG oraz testu wysiłkowego z bieżnią ruchomą.

W 2009 roku w wyniku postępowania konkursowego Ordynatorem Oddziału został lek. med. Piotr Gozdek, który piastuje tą funkcję do chwili obecnej. Zastępcą ordynatora jest lek. med. Artur Kawałko, a pielęgniarką oddziałową mgr pielęgniarstwa Lucyna Podhajna-Wojtowicz. Obecnie w oddziale zatrudnionych jest 12 lekarzy i 52 pielęgniarki.

W Oddziale istnieje pracownia diagnostyki kardiologicznej nieinwazyjnej:

 • echokardiograficzna, wyposażona w dwa echokardiografy z możliwością wykonywania echokardiografii przezklatkowej, przezprzełykowej, stress echa, echa płodu oraz Dopplera naczyń obwodowych;
 • Holter ekg - 24-godzinne monitorowanie elektrokardiograficzne (6 rejestratorów);
 • ABPM 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego (3 rejestratory);
 • bieżnia ruchoma do testu wysiłkowego

W oddziale wykonywanych jest rocznie około 400 kardiowersji elektrycznych, 2000 badań echo, 160 badań ECHO przezprzełykowych, 150 badań Doppler'a tętnic szyjnych, 600 badań prób wysiłkowych, 1400 badań holtera oraz 260 badań ABPM.

W 2013 roku w oddziale przeprowadzono remont, co istotnie poprawiło warunki lokalowe dla pacjentów. Obecnie Sala Intensywnego Nadzoru posiada klimatyzację z grawitacyjnym przepływem powietrza, wyposażona jest w 7 w pełni monitorowanych łóżek z centralą zbiorczą, 3 respiratory, pompy infuzyjne, 3 stymulatory do stymulacji czasowej serca.

Oddzial Internistyczno-Kardiologiczny posiad akredytację do specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych oraz stara się o możliwość prowadzenia specjalizacji w dziedzinie kardiologii.

Oddział ściśle współpracuje z Oddziałem Kardiologii i Ośrodkiem Badań Hemodynamicznych szpitala Jana Pawła II w Zamościu, kwalifikując chorych do pilnych zabiegów kardiologii interwencyjnej.

W latach 2012-2013 w Oddziale leczonych było ok. 3390 chorych rocznie.

Przy oddziale działa Stowarzyszenie Rozwoju Kardiologii Ziemi Tomaszowskiej, którego celem i przedmiotem działalności jest aktywność w zakresie ochrony zdrowia poprzez zwiększenie dostępności oraz poziomu świadczeń diagnostyczno-terapeutycznych dla pacjentów ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego z naszego, a także osciennych powiatów. W/w cele realizujemy poprzez zakup sprzętu i aparatury medycznej, kształcenie lekarzy i pielęgniarek (organizujemy liczne konferencje i sympozja). Prowadzimy także działalność informacyjną na temat profilaktyki i leczenia układu krążenia.

SP ZOZ
Tomaszów Lubelski
Główna | O nas | Zamówienia publiczne | Mapa dojazdu | Kontakt | Uwagi do strony
© 2009 SP ZOZ Tomaszów Lubelski. Prawa zastrzeżone.