Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Tomaszowie Lubelskim
 
            
 

Witamy na naszej stronie!                                                                                    

.: Oddziały :: Oddział Neurologii i Leczenia Padaczek :.
Oddziały: Chirurgii Ogólnej i Urazowej z Pododdziałem Dziecięcym Wewnętrzny Dziecięcy Reumatologiczny Laryngologiczny Obserwacyjno-Zakaźny dla Dorosłych Obserwacyjno-Zakaźny Dziecięcy Noworodkowy Ginekologiczno-Położniczy Internistyczno-Kardiologiczny Wewnętrzny z profilem geriatrycznym Gruźlicy i Chorób Płuc Neurologii i Leczenia Padaczek Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dział Anestezjologii
Oddział Neurologii i Leczenia Padaczek
Kierownik Oddziałulek. med. Piotr Kocańda
specjalista neurolog
Zastępca Kierownikalek. med. Halina Wielosz
specjalista neurolog
Pielęgniarka KoordynującaMira Krzystanek
telefony
Kierownik Oddziału846 644 411 w. 503
Pielęgniarka Koordynujaca846 644 411 w. 321
Gabinet lekarski846 644 411 w. 360,426
Dyżurka pielęgniarek846 644 411 w. 462
Dla pacjentów846 644 411 w. 462
lekarze
  • lek. med. Maria Sendecka - specjalista neurolog
  • lek. med. Romuald Szmoniewski - specjalista neurolog
  • lek. med. Barbara Kurek - neurolog, specjalista rehabilitacji medycznej
  • lek. med. Dawid Zugaj - specjalista rehabilitacji medycznej

Oddział Neurologii w Tomaszowie Lubelskim powstał 22 lipca 1980 roku z inicjatywy Dyrekcji Szpitala, a w szczególności ówczesnego Dyrektora Naczelnego lek. med. Wiktora Oleszczuka, przy życzliwym poparciu Kierownika Kliniki Neurologicznej w Lublinie prof. dr hab. Wiesława Kawiaka, Konsultanta Wojewódzkiego ds. Neurologii w województwie zamojskim dr n. med. Stanisława Żelaznego oraz ówczesnych władz miasta i jego mieszkańców


Otwarcie Oddziału Neurologii w dniu 22.VII. 1980 r.


Pierwszym Ordynatorem Oddziału została lek. med. Maria Sendecka, która pełniła tę funkcję do dnia 1 stycznia 2007 roku, to jest do chwili przejścia na emeryturę. Pierwszą asystentką Oddziału została lek. med. Anna Łukowska, która jednocześnie rozpoczęła specjalizację z dziedziny neurologii. Wkrótce dołączyła do niej lek. med. Halina Wielosz oraz lek. med. Romuald Szmoniewski. Po kilku latach w Oddziale zatrudnieni zostali lek. med. Andrzej Brodowski oraz lek. med. Piotr Kocańda. Najmłodszym asystentem Oddziału jest lek. med. Dominik Sendecki.

Oddział mieścił się w zaadaptowanym do tego celu starym budynku mieszkalnym liczącym około stu lat, był on dwupoziomowy, ogrzewany elektrycznie, wykonany z łatwopalnego materiału. Dyżurka pielęgniarska mieściła się na piętrze, zaś prawie wszyscy chorzy znajdowali się na parterze. Oddział liczył trzydzieści łóżek. W miarę upływu czasu zwiększała się liczba leczonych chorych w całym Szpitalu, powstało ogromne przepełnienie, pacjenci często leżeli na podłodze, pogarszał się również gwałtownie stan techniczny budynku. Doraźne remonty nie rozwiązywały problemów. Z inicjatywy Ordynatora Oddziału lek. med. Marii Sendeckiej, przy wsparciu kolegów lekarzy i akceptacji Dyrekcji Szpitala powstał Społeczny Komitet ds. Rozbudowy i Remontu Oddziału Neurologii im. Dr Antoniego Wojtkowiaka. Celem Komitetu było pozyskiwanie środków materialnych na poprawę warunków leczenia chorych. Jednocześnie rozpoczęto intensywne starania o budowę nowego budynku.

W 2002 roku podczas swojej ostatniej pielgrzymki do kraju Papież Jan Paweł II poświecił kamień węgielny pod budowę Oddziałów Neurologii i Pulmonologii tomaszowskiego Szpitala.

Dzięki dobremu zarządzaniu Szpitalem za sprawą Dyrektora lek. med. Andrzeja Kaczora zaciągnięto kredyt na budowę, który został poręczony przez Starostwo Powiatowe, a następnie energicznie rozpoczęto budowę Oddziałów.

W dniu 30 lipca 2005 roku nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie nowych budynków Oddziałów Neurologii i Pulmonologii

Kierownik Kliniki Neurologii i jednocześnie Prezes PTN prof. dr hab. Zbigniew Stelmasiak uroczyście przecina wstęgę w obecności Biskupa Jego Ekscelencji dr Mariusza Leszczyńskiego, Dyrektora Szpitala lek. med. Andrzeja Kaczora, władz powiatu i miasta oraz licznie zgromadzonej społeczności pracowników Szpitala i mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego.

Nowy Oddział liczy 33 łóżka, posiada sale dwu i trzy łóżkowe, nowocześnie wyposażoną salę intensywnej opieki medycznej, przestrzenny korytarz, pracownię EEG, pracownię USG Dopler, salę rehabilitacji. Liczba hospitalizowanych osób w Oddziale Neurologii na przestrzeni lat:

  • 1985 r. - 880 osób,
  • 1990 r.-771 osób,
  • 1995 r. - 863 osób,
  • 2000 r.- 1194 osób,
  • 2003 r. 1473 osób,
  • 2006 r. - 1489 osób.

Od 2005 roku Szpital posiada tomograf komputerowy, co usprawnia diagnostykę i stwarza nową i bezpieczną jakość pracy.

Od 2007 roku w Oddziale pracuje sekretarka medyczna, która jest znaczną pomocą w prowadzeniu dokumentacji medycznej. Od 1 stycznia 2007 roku obowiązki Ordynatora pełni lek. med. Piotr Kocańda.

SP ZOZ
Tomaszów Lubelski
Główna | O nas | Zamówienia publiczne | Mapa dojazdu | Kontakt | Uwagi do strony
© 2009 SP ZOZ Tomaszów Lubelski. Prawa zastrzeżone.