Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Tomaszowie Lubelskim
 
            
 

Witamy na naszej stronie!                                                                                    

.: Oddziały :: Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Dziecięcy :.
Oddziały: Chirurgii Ogólnej i Urazowej z Pododdziałem Dziecięcym Wewnętrzny Dziecięcy Reumatologiczny Laryngologiczny Obserwacyjno-Zakaźny dla Dorosłych Obserwacyjno-Zakaźny Dziecięcy Noworodkowy Ginekologiczno-Położniczy Internistyczno-Kardiologiczny Wewnętrzny z profilem geriatrycznym Gruźlicy i Chorób Płuc Neurologii i Leczenia Padaczek Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dział Anestezjologii
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Dziecięcy
Kierownika Oddziałulek. med. Iwona Kapik-Naworol
specjalista chorób zakaźnych, pediatra
Pielęgniarka Koordynującamgr Krystyna Łakus
specjalista piel. ratunkowego
telefony
Kierownik Oddziału846 644 411 w. 394
Gabinet lekarski846 644 411 w. 394
Punkt pielęgniarski846 644 411 w. 446
Telefon "do mamy"848 020 066
Telefon dla pacjentów846 644 411 w. 386
lekarze
  • lek. med. Agnieszka Stępień - lekarz pediatra
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Dziecięcy został wydzielony z Oddziału dla Dorosłych w 1965 roku. Pierwszym lekarzem pediatrą pracującym w Oddziale była Pani dr Alicja Adamczuk. Oddział posiadał 30 łóżek z podziałem na sale dla dzieci młodszych (do 3 lat) oraz dzieci starszych (4-18 lat). Obowiązkowe szczepienia ochronne, postęp cywilizacyjny, polepszenie stanu higieny wyeliminowały jedynie niektóre choroby zakaźne i powikłania, z powodu których były leczone dzieci w Oddziale. W 1999 roku po przeprowadzonej przebudowie i modernizacji Oddziału wydzielono 7 sal z pełnym zapleczem sanitarnym, zmniejszono liczbę łóżek do 18. Sale były 3-łóżkowe, 2-łóżkowe oraz jedna izolatka. Zadbano też o rodziców lub opiekunów dzieci poprzez przystosowanie sal do całodobowego przebywania jednego z nich przy dziecku. Ostatnie lata to masowe przemieszczanie się całych rodzin, często z dalekich krajów o odmiennej kulturze. Oprócz wakacyjnej turystyki, często o takim sposobie życia decydują względy ekonomiczne czy polityczne. Choroby, które należały do tzw. "przeszłości" znowu powróciły, zostały przeniesione z krajów rozwijających się, co miało odzwierciedlenie w schorzeniach leczonych dzieci.

Dzięki staraniom Dyrekcji SP ZOZ W pierwszej połownie 2010 r. następna przebudowa, modernizacja oraz komputeryzacja Oddziału w ramach programu "Dostosowanie SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim do wymogów prawa w celu podniesienia jakości świadczonych usług medycznych".

Obecnie Oddział Obserwacyjno-Zakaźny Dziecięcy posiada 5 sal w tym jedna izolatka, własną Izbę Przyjęć, pokój odwiedzin oraz pomieszczenia sanitarno-higieniczne przystosowane dla niepełnosprawnych pacjentów lub ich opiekunów. Wszystkie sale posiadają własne zaplecze sanitarno-higieniczne. W Oddziale znajduje się nowoczesna instalacja przyzywowa dla pacjentów. Matki karmiące piersią i opiekunowie małych dzieci mogą przez całą dobę przebywać ze swoimi dziećmi.

W Oddziale zatrudnieni są lekarze specjaliści pediatrzy, specjaliści chorób zakaźnych, mgr pielęgniarstwa, pielęgniarki ze specjalnością pediatryczną.

Od 1985roku Oddział prowadzi Ordynator Oddziału lek. med Ryszard Wielosz, specjalista pediatrii, specjalista chorób zakaźnych.

SP ZOZ
Tomaszów Lubelski
Główna | O nas | Zamówienia publiczne | Mapa dojazdu | Kontakt | Uwagi do strony
© 2009 SP ZOZ Tomaszów Lubelski. Prawa zastrzeżone.