• bip
 • epuap
 • logo ue
Fundusze UE

Doposażenie w sprzęt medyczny placówki POZ w Tomaszowie Lubelskim

Opublikowano: 29 listopad 2018
Doposażenie w sprzęt medyczny placówki POZ w Tomaszowie Lubelskim

(całkowita wartość realizacji 105 483,90, dotacja 76 817,46 PLN)

W dniu 23 października 2018 roku podpisano umowę nr RPLU.13.01.00-06-0007/17-00 na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura Społeczna, Działanie 13.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia pn. „Doposażenie w sprzęt medyczny placówki POZ w Tomaszowie Lubelskim”.

Projekt realizowany będzie w latach 2018-2019 i polega na na doposażeniu placówki podstawowej opieki medycznej SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim w sprzęt i wyposażenie medyczne zapewniając dostęp do wysokiej jakości usług z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Projekt przewiduje m.in. zakup sprzętu medycznego:

 • aparatu KTG
 • aparatu EKG
 • miernika żółtaczki
 • ciśnieniomierzy
 • termometrów elektronicznych
 • pulsoksymetru
 • resuscytatorów
 • otoskopów
 • tablic okulistycznych
 • wyposażenie medyczne takie jak: wagi, kozetki lekarskie, stoliki dla niemowląt, parawany, stojaki do kroplówek, stolik zabiegowy, tace, wózek inwalidzki oraz chłodziarki farmaceutyczne.

Celem projektu jest zapewnienia dostępu do wysokiej jakości usług z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz poprawę jakości opieki zdrowotnej dla osób objętych projektem.

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim
Miejscowość: Tomaszów Lubelski
Województwo: Lubelskie
Oś priorytetowa: 13 Infrastruktura Społeczna
Działanie: 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
Tytuł projektu: Doposażenie w sprzęt medyczny placówki POZ w Tomaszowie Lubelskim
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 105 438,90 PLN
DOTACJA: 76 817,46 PLN

Znajdź nas na Facebooku