• bip
  • epuap
  • logo ue

Szkolenia z pierwszej pomocy

W ubiegłym tygodniu reprezentacja TSS „Tomasovia” z prezesem Arturem Saweczko na czele przeprowadziło w II Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Lubelskim szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Przez dwa dni staraliśmy się przekazać naszą wiedze z zakresu reagowania w stanie zagrożenia życia oraz przebywania i korzystania z kąpielisk. Dzięki współpracy z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Tomaszowi Lubelskim w ramach projektu realizowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina, każdy uczestnik otrzymał apteczkę pierwszej pomocy. Dziękujemy...

Czytaj więcej

Dzień ratownictwa medycznego

W ramach działań w Projekcie „Na Ratunek” prezentujemy filmy instruktażowe, które zostały przygotowane jako element szkolenia mieszkańców z zasad udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Zachęcamy do oglądania, uczenia i przypominania…. Każdy z Nas może znaleźć się w podobnej sytuacji…  13 października powołany został ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym - Dniem Ratownictwa Medycznego. Z tej okazji chcielibyśmy podziękować wszystkim ratownikom medycznym, lekarzom i pielęgniarkom systemu, dyspozytorom medycznym oraz innym osobom zaangażowanym w System Ratownictwa Medycznego...

Czytaj więcej

Na ratunek. Poprawa dostępności do świadczeń medycznych w stanach zagrożenia życia poprzez współdziałanie struktur ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym Polski, Białoruś i Ukrainy

Projekt nr PBU.03.01.00-06-0142/17-00 finansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Partnerstwa Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim w ramach projektu „Na ratunek. Poprawa dostępności do świadczeń medycznych w stanach zagrożenia życia poprzez współdziałanie struktur ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy” zrealizował kolejne etapy działań w projekcie, a mianowicie: Przeprowadzone zostały specjalistyczne szkolenia personelu medycznego obejmujące...

Czytaj więcej

Zakup karetek w ramach programu PL-BY-UA

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim, jako jeden z partnerów, rozpoczął od 1 maja 2019 r roku realizację projektu pn. „Na ratunek. Poprawa dostępności do świadczeń medycznych w stanach zagrożenia życia poprzez współdziałanie struktur ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy”. Projekt realizowany jest w oparciu o Umowę nr PBU.03.01.00-06-0142/17-00 finansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Partnerstwa. W ramach realizacji projektu SP ZOZ w Tomaszowie...

Czytaj więcej

Doposażenie w sprzęt medyczny placówki POZ w Tomaszowie Lubelskim

(całkowita wartość realizacji 105 483,90, dotacja 76 817,46 PLN) W dniu 23 października 2018 roku podpisano umowę nr RPLU.13.01.00-06-0007/17-00 na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura Społeczna, Działanie 13.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia pn. „Doposażenie w sprzęt medyczny placówki POZ w Tomaszowie Lubelskim”. Projekt realizowany będzie w latach 2018-2019 i polega na na doposażeniu placówki podstawowej opieki medycznej SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim w sprzęt i wyposażenie...

Czytaj więcej

Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim poprzez wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia

(całkowita wartość realizacji 7 347 995,62, dotacja 4 923 156,99 PLN) W dniu 20 listopada 2018 roku podpisano umowę nr RPLU.13.01.00-06-0012/18-00 na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura Społeczna, Działanie 13.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia pn. „Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim poprzez wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia”. Projekt realizowany będzie w latach 2018-2019 i polega na zakupie sprzętu i wyposażenia medycznego do...

Czytaj więcej

Wzrost kompetencji cyfrowych w zakresie e-Zdrowia w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim

(całkowita wartość realizacji 3 299 781,27, dotacja 2 804 814,06 PLN) W dniu 31 lipca 2018 roku podpisano umowę nr RPLU.02.01.00-06-0020/17-00 na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie pn. „ Wzrost kompetencji cyfrowych w zakresie e-Zdrowia w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim”. Projekt realizowany jest w okresie od listopada 2016 roku do września 2019 roku i polega na rozbudowie infrastruktury informatycznej...

Czytaj więcej

Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny na bazie istniejącej izby przyjęć oraz budowa lądowiska dla śmigłowców ratownictwa medycznego w SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim

(całkowity koszt realizacji 16 081 496,37 wartość wydatków kwalifikowanych 10 713 279,80 PLN, dofinansowanie nie więcej niż 9 106 287,83 PLN) W dniu 08 listopada 2017 roku podpisano umowę o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0131/16/00 na realizację projektu pn. „Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny na bazie istniejącej izby przyjęć oraz budowa lądowiska dla śmigłowców ratownictwa medycznego w SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim” Głównymi założeniami projektu są: budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny, budowa...

Czytaj więcej