• bip
  • epuap
  • logo ue
Fundusze UE

Na ratunek. Poprawa dostępności do świadczeń medycznych w stanach zagrożenia życia poprzez współdziałanie struktur ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym Polski, Białoruś i Ukrainy

Opublikowano: 28 lipiec 2022
	Na ratunek. Poprawa dostępności do świadczeń medycznych w stanach zagrożenia życia poprzez współdziałanie struktur ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym Polski, Białoruś i Ukrainy

Projekt nr PBU.03.01.00-06-0142/17-00 finansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Partnerstwa

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim w ramach projektu „Na ratunek. Poprawa dostępności do świadczeń medycznych w stanach zagrożenia życia poprzez współdziałanie struktur ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy” zrealizował kolejne etapy działań w projekcie, a mianowicie:

  • Przeprowadzone zostały specjalistyczne szkolenia personelu medycznego obejmujące tematykę związaną z ratownictwem medycznym. Łącznie zostało przeszkolone 49 osób, wśród których znaleźli się lekarze, pielęgniarki oraz ratownicy medyczni. Szkolenia podniosły wiedzę oraz umiejętności personelu medycznego w zakresie udzielania pomocy w nagłych przypadkach, przeprowadzania procedur medycznych i schematów postępowania.

  • W ramach zaprezentowania efektów realizowanego przez SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim projektu, zespół ratowników medycznych w dniu 23 lipca 2022 roku w Zamościu czynnie uczestniczył w Wydarzeniach Rocznych Programu PBU. Nasi ratownicy medyczni, we współpracy z innymi grupami ratowniczymi, zaprezentowali pokaz udzielania pierwszej pomocy. W trakcie Wydarzeń uczestnicy pod okiem ratowników medycznych mieli możliwość osobistego przećwiczenia czynności ratowniczych na manekinie. Chętni mogli również obejrzeć wyposażenie ambulansu i poznać realia pracy ratownika medycznego.

 

Znajdź nas na Facebooku