• bip
  • epuap
  • logo ue
Fundusze UE

Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny na bazie istniejącej izby przyjęć oraz budowa lądowiska dla śmigłowców ratownictwa medycznego w SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim

Opublikowano: 14 listopad 2017
Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny na bazie istniejącej izby przyjęć oraz budowa lądowiska dla śmigłowców ratownictwa medycznego w SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim

(całkowity koszt realizacji 16 081 496,37 wartość wydatków kwalifikowanych 10 713 279,80 PLN, dofinansowanie nie więcej niż 9 106 287,83 PLN)

W dniu 08 listopada 2017 roku podpisano umowę o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0131/16/00 na realizację projektu pn. „Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny na bazie istniejącej izby przyjęć oraz budowa lądowiska dla śmigłowców ratownictwa medycznego w SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim”

Głównymi założeniami projektu są:

  • budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny,
  • budowa garaży dla pojazdów ratownictwa medycznego,
  • budowa lądowiska dla śmigłowców ratownictwa medycznego.

Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego ludności powiatu tomaszowskiego poprzez zapewnienie odpowiednich warunków do sprawnego funkcjonowania nowoutworzonego szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z lądowiskiem dla śmigłowców. Poprzez jego realizację zostanie zapewnione udzielanie świadczeń zdrowotnych na wysokim poziomie, co dzięki poprawie stanu zdrowia społeczeństwa spowoduje wzrost liczby osób aktywnych zawodowo na rynku pracy. Zakres inwestycji wpłynie na poprawę jakości usług świadczonych w oparciu o standardy obowiązujące w państwach Unii Europejskiej

Projekt: Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny na bazie istniejącej izby przyjęć oraz budowa lądowiska dla śmigłowców ratownictwa medycznego w SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim
Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim
Miejscowość: Tomaszów Lubelski
Województwo: Lubelskie
Priorytet: IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Działanie: 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego
CAŁKOWITA WARTOŚC PROJEKTU: 16 081 496,37 PLN
DOTACJA: 9 106 287,83 PLN

Do pobrania:

Znajdź nas na Facebooku