• bip
  • epuap
  • logo ue
Fundusze UE

Wzrost kompetencji cyfrowych w zakresie e-Zdrowia w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim

Opublikowano: 01 sierpień 2018
Wzrost kompetencji cyfrowych w zakresie e-Zdrowia w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim

(całkowita wartość realizacji 3 299 781,27, dotacja 2 804 814,06 PLN)

W dniu 31 lipca 2018 roku podpisano umowę nr RPLU.02.01.00-06-0020/17-00 na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie pn. „ Wzrost kompetencji cyfrowych w zakresie e-Zdrowia w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim”.

Projekt realizowany jest w okresie od listopada 2016 roku do września 2019 roku i polega na rozbudowie infrastruktury informatycznej w SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim służącej poprawie efektywności zarządzania usługami zdrowotnymi oraz upowszechnieniu komunikacji elektronicznej pomiędzy SPZOZ a jego pacjentami i kontrahentami. Projekt przewiduje:

  • Budowę systemu prowadzenia i wymiany EDM, zarządzania i elektronicznej archiwizacji dokumentacji,
  • Rozbudowę systemów bazodanowych.
  • Rozbudowę niezbędnych dla nowych usług zasobów sprzętowych.
  • Poprawę bezpieczeństwa teleinformatycznego SPZOZ.
  • Modernizację sieci teleinformatycznej LAN.
  • Budowę sieci WLAN.
  • Udostępnienie nowych 12 e-usług publicznych typu A2C w zakresie e-zdrowia, w tym 1 na 5 poziomie dojrzałości technologicznej.
  • Udostępnienie 2 nowych e-usług publicznych typu A2B w zakresie e-zdrowia.

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim
Miejscowość: Tomaszów Lubelski
Województwo: Lubelskie
Oś priorytetowa: 2 Cyfrowe Lubelskie
Działanie: 2.1 Cyfrowe Lubelskie
Tytuł projektu: Wzrost kompetencji cyfrowych w zakresie e-Zdrowia w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 299 781,27 PLN
DOTACJA: 2 804 814,06 PLN

Do pobrania:

Znajdź nas na Facebooku