• bip
 • epuap
 • logo ue
Fundusze UE

Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim poprzez wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia

Opublikowano: 21 listopad 2018
Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim poprzez wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia

(całkowita wartość realizacji 7 347 995,62, dotacja 4 923 156,99 PLN)

W dniu 20 listopada 2018 roku podpisano umowę nr RPLU.13.01.00-06-0012/18-00 na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura Społeczna, Działanie 13.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia pn. „Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim poprzez wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia”.

Projekt realizowany będzie w latach 2018-2019 i polega na zakupie sprzętu i wyposażenia medycznego do oddziałów oraz pracowni SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim, co zapewni poszerzenie zakresu oraz wzrost jakości świadczonych usług medyczny.

Projekt przewiduje zakup m.in.

 • rezonansu magnetycznego
 • videogastrofiberoskopu i kolonoskopu
 • videobronchofiberoskopu
 • transportowego aparatu ECHO
 • przewoźnego aparatu RTG
 • echokardiografu
 • testu wysiłkowego z bieżnią
 • aparatów USG i EEG
 • lampy do fototerapii
 • kardiostymulatorów
 • respiratorów
 • wyposażenie oddziałów w nowoczesne łóżka chorych

Celem projektu jest podniesienie jakości i dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla osób objętych projektem.

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim
Miejscowość: Tomaszów Lubelski
Województwo: Lubelskie
Oś priorytetowa: 13 Infrastruktura Społeczna
Działanie: 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
Tytuł projektu: Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim poprzez wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia
CAŁKOWITA WARTOŚC PROJEKTU: 7 347 995,62 PLN
DOTACJA: 4 923 156,99 PLN

Do pobrania:

Znajdź nas na Facebooku